Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. początkująca 3006-PNJG2-P
Rok akademicki 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka greckiego - gr. początkująca 3006-PNJG2-P
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-01 13:15 : 14:45 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-12-01 15:00 : 16:30 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-12-03 15:00 : 16:30 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-12-07 09:45 : 11:15 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2020-12-08 13:15 : 14:45 sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Mikuła
Literatura:

obowiązkowa

1. M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2019, II wyd.

2. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

materiały wskazywane/udostępniane na bieżąco przez prowadzącą

Zakres tematów:

1. Fleksja – powtórzenie.

2. Składnia (ACI, participia) – powtórzenie.

3. Formy podstawowe – powtórzenie.

4. Metryka – powtórzenie i uzupełnienie (heksametr, dystych elegijny, podstawowe metra jambiczne, trocheiczne i anapestyczne).

5. Aoryst II pasywny.

6. Coniunctivus.

7. Optativus.

8. Perfectum I i II.

9. Zdania podrzędne:

zdania celowe i dopełnieniowe

zdania pytające

zdania skutkowe

zdania warunkowe

zdania przyzwalające

zdania czasowe

zdania względne.

10. Oratio obliqua.

11. Liczebniki.

12. Dualis.

13. Adiectiva verbalia.

14. Lektura tekstów wybranych autorów, m.in. Ksenofonta, Herodota, Tukidydesa, Likurga, Lizjasza, Izokratesa, Demostenesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha, Arystofanesa, Menandra, Eurypidesa, poetów Antologii palatyńskiej, Lukiana.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone na platformie Kampus (zwłaszcza ćwiczenia i sprawdziany);

Za zgodą całej grupy spotkania synchroniczne mogą się odbywać via Meet Google;

Planowane są prace asynchroniczne (za zgodą grupy) - zamiast jednego spotkania w czasie rzeczywistym - średnio na dwa tygodnie - młodzież dostanie materiał do opracowania w ciągu 72 godzin.

Link do zajęć zostanie przesłany przez u-mail do 13 października.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.