Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XIX wieku, ćwiczenia 3104-LZH19PLC
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski XIX wieku, ćwiczenia 3104-LZH19PLC
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Szlanta
Zakres tematów:

Temat zajęć: Przemiany społeczne i polityczne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

Celem ćwiczeń jest ukazanie dynamiki i kierunków przemian społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich pomiędzy powstaniem styczniowym, a wybuchem pierwszej wojny światowej. Doszło wówczas do przyspieszonej modernizacji polskiego społeczeństwa, przebiegającej według różnych modeli i w odmiennych warunkach prawno-politycznych w każdym z trzech zaborów. Składały się na nią m.in. urbanizacja, industrializacja, masowe migracje, narodzin nowoczesnych klas społecznych i masowych ruchów politycznych, rozwoju różnych ruchów emancypacyjnych np. kobiet. Uwolnione od barier społeczeństwa feudalnego jednostki szukały swego miejsca i tożsamości w szybko ewoluującym otoczeniu. Na zajęciach będą poruszone także takie zagadnienia jak kształtowanie się nowoczesnej, obejmujące także niższe warstwy społeczne tożsamości narodowej, wizje przyszłej wyzwolonej Ojczyzny, relacje Polaków z państwami zaborczymi, w którym przyszło im żyć, stosunek różnych grup do tradycji I Rzeczypospolitej, kościoła katolickiego, mniejszości narodowych, problemów społeczno-ekonomicznych, które pojawiły się wraz z modernizacją czy miejsca kobiety w społeczeństwie.

11 października 2020

Ostatni zryw. Powstanie styczniowe 1863-1864

Źródła:

Źródła do dziejów Polski w XIX wieku i XX wieku. Lata 1795-1864, t.1, wyd. Adam Koseski, Józef Ryszard Szaflik, Romuald Turkowski, Pułtusk 1996, nr. 54-59, 61-62, 69-74; Wiek XIX w źródłach, opr. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław B. Lenard (dalej: Sobańska-Bondaruk, Lenard), Warszawa 1998, nr 129, 133.

Opracowania:

Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795-1914 (dalej: Kieniewicz), Warszawa 1996, r.15, ss.218-261

25 października 2020

Pod rządami Moskali. Sytuacja w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego. Polityka władz i postawy społeczne

Źródła:

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1864-1918, t.2.Wybór tekstów źródłowych, opr. Andrzej Szwarc, Romuald Turkowski, Pułtusk 1997, nr 14, 17-20, 26, 36- 38, 62, 96; Halina Florkowska, Mirosław Frančić, Wybór tekstów źródłowych do historii Polski 1795-1918, Kraków bdw, nr 61, 71, 71, 73, 74; Teksty do nauki historii w szkole nr 44a. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym, opr. Helena Bordowska, Warszawa 1961, nr 20

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 270-274, 297-301, 312-314, 317-320 (pkt. 129-131,140, 144, 146)

8 listopada 2020

Szwarzgelberzy. Autonomia galicyjska 1861-1914. Polityka, społeczeństwo, problemy narodowościowe

Źródła:

Szwarc, Turkowski, nr 7, 11, 15, 21, 22, 35, 39, 49, 63, 69, 75; Galicja w dobie autonomicznej 1850-1914. Wybór tekstów, opr. Stefan Kieniewicz, Wrocław 1952, nr 82, 85, 90, 91

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 298-308, 318-320, 326-388, 453-457; Stanisław Grodziski, Zarys historii ustroju politycznego Galicji, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t.1, Historia i polityka, Rzeszów 1994, ss.17-33; Statut Krajowy Galicyjski z 1861 r.; Franciszek Bujak, Galicja, t.1, Lwów-Warszawa 1908, ss. 80-119

22 listopada 2020

Nie rzucim ziemi. Polityka germanizacyjna w zaborze pruskim i postawy społeczeństwa 1850-1914

Źródła:

Szwarc, Turkowski, nr. 6, 14, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 44, 47, 52, 57, 61, 79, 80, 90, 106, 139; Wielkopolska 1851-1914. Wybór źródeł, opr. Witold Jakóbczyk, Wrocław 1954, nr. 86, 87, 90 100-103, 107, 140-145, 176-180, 184, 185

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 296-298, 312-316, 394-402 (pkt. 141, 147, 149, 179, 180, 181, 182)

13 grudnia 2020

Chłopskie dusze. Warstwa chłopska i ruch ludowy

Źródła:

Wincenty Witos „Wybór pism”, Warszawa 1989, ss.44-70; Marian Stolarczyk, Wybór tekstów źródłowych z historii Polski 1861-1918, tom 2, Rzeszów 2000, nr.45,46,48,49,50,55,56,58,60; Wiek XIX w źródłach, opr. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław B.Lenard, Warszawa 1998, nr.246

Opracowania:

Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1996, ss. 320-321, 390-394, 421-423, 436, 447-449, 457-459; Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, ss. 461-467, 490-495, 521-523 (podrozdziały: chłopi jak stan, społeczność wiejska, chłopi jako samodzielni producenci)

10 stycznia 2021

Bój to jest nasz ostatni. Ruch robotniczy, socjalizm i rewolucja lat 1905-1907

Źródła:

Polskie programy socjalistyczne 1878-1918, red. Feliks Tych, Warszawa 1975, ss.242-260, 299-306, 376-378; Stolarczyk, nr. 36-38; Florkowska, Frančić, nr. 104-108

Opracowania:

Kieniewicz, ss.324-334, 405-442, 449-451; Ignatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski, ss.468-474, 506-512 (podrozdziały: społeczność miejska, klasa robotnicza)

24 stycznia 2021

Polskie obowiązki. Narodziny polskiego ruch narodowego

Źródła:

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 1902; Stolarczyk, nr. 33, 62, 68; Bondaruk, Lenard, nr. 242, 244

Opracowania:

Kieniewicz, ss.321-323, 404-405, 445-447

Kobieta i rodzina na ziemiach polskich w 2 połowie XIX wieku

a. Opracowania: Ihnatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski, ss. 450-460 (fragmenty rozdziału XX o podtytułach „Rodzina” i „Kobieta”); Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku: zbiór studiów, red. A.Żarnowska, A.Szwarc, Warszawa 1995, ss.11-18, 29-48, 51-63, 93-98, 125-133, 115-122

b. Źródła: Kazimierz Kelles-Kraus, Listy, t.1, Wrocław 1984, ss.46-49, 89-90, 143-147; J.Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich w XIX w., Wrocław 1961, ss.162-189, 258-307

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł różnego typu (akty normatywne, memuarystyka, korespondencja urzędowa i prywatna, artykuły prasowe, publicystyka, karykatury, zdjęcia, mapy, karykatury) oraz odtwarzania na ich podstawie łańcucha przyczynowo-skutkowego omawianych zagadnień i procesów.

Celem poprawnej krytyki źródła posiłkować będziemy się fragmentami opracowań, mającymi wprowadzić studentów szerszy kontekst historyczny i pomóc w prawidłowym formułowaniu wniosków na podstawie źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęcich i aktywny udział w dyskusji w oparciu o lekturę zadanych materiałów. Każdą nieobecność należy zaliczyć postaci eseju napisanego na temat uzgodniony z prowadzącym.

Uwagi:

dr hab. Piotr Szlanta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.