Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XIX wieku, ćwiczenia 3104-LZH19PLC
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski XIX wieku, ćwiczenia 3104-LZH19PLC
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-18 08:00 : 09:30 sala 14
Budynek Pomuzealny
2020-10-18 09:45 : 11:15 sala 14
Budynek Pomuzealny
2020-11-15 08:00 : 09:30 sala 14
Budynek Pomuzealny
2020-11-15 09:45 : 11:15 sala 14
Budynek Pomuzealny
2020-11-29 08:00 : 09:30 sala 14
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Szlanta
Zakres tematów:

Temat zajęć: Przemiany społeczne i polityczne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

Celem ćwiczeń jest ukazanie dynamiki i kierunków przemian społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich pomiędzy powstaniem styczniowym, a wybuchem pierwszej wojny światowej. Doszło wówczas do przyspieszonej modernizacji polskiego społeczeństwa, przebiegającej według różnych modeli i w odmiennych warunkach prawno-politycznych w każdym z trzech zaborów. Składały się na nią m.in. urbanizacja, industrializacja, masowe migracje, narodzin nowoczesnych klas społecznych i masowych ruchów politycznych, rozwoju różnych ruchów emancypacyjnych np. kobiet. Uwolnione od barier społeczeństwa feudalnego jednostki szukały swego miejsca i tożsamości w szybko ewoluującym otoczeniu. Na zajęciach będą poruszone także takie zagadnienia jak kształtowanie się nowoczesnej, obejmujące także niższe warstwy społeczne tożsamości narodowej, wizje przyszłej wyzwolonej Ojczyzny, relacje Polaków z państwami zaborczymi, w którym przyszło im żyć, stosunek różnych grup do tradycji I Rzeczypospolitej, kościoła katolickiego, mniejszości narodowych, problemów społeczno-ekonomicznych, które pojawiły się wraz z modernizacją czy miejsca kobiety w społeczeństwie.

11 października 2020

Ostatni zryw. Powstanie styczniowe 1863-1864

Źródła:

Źródła do dziejów Polski w XIX wieku i XX wieku. Lata 1795-1864, t.1, wyd. Adam Koseski, Józef Ryszard Szaflik, Romuald Turkowski, Pułtusk 1996, nr. 54-59, 61-62, 69-74; Wiek XIX w źródłach, opr. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław B. Lenard (dalej: Sobańska-Bondaruk, Lenard), Warszawa 1998, nr 129, 133.

Opracowania:

Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795-1914 (dalej: Kieniewicz), Warszawa 1996, r.15, ss.218-261

25 października 2020

Pod rządami Moskali. Sytuacja w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego. Polityka władz i postawy społeczne

Źródła:

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1864-1918, t.2.Wybór tekstów źródłowych, opr. Andrzej Szwarc, Romuald Turkowski, Pułtusk 1997, nr 14, 17-20, 26, 36- 38, 62, 96; Halina Florkowska, Mirosław Frančić, Wybór tekstów źródłowych do historii Polski 1795-1918, Kraków bdw, nr 61, 71, 71, 73, 74; Teksty do nauki historii w szkole nr 44a. Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym, opr. Helena Bordowska, Warszawa 1961, nr 20

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 270-274, 297-301, 312-314, 317-320 (pkt. 129-131,140, 144, 146)

8 listopada 2020

Szwarzgelberzy. Autonomia galicyjska 1861-1914. Polityka, społeczeństwo, problemy narodowościowe

Źródła:

Szwarc, Turkowski, nr 7, 11, 15, 21, 22, 35, 39, 49, 63, 69, 75; Galicja w dobie autonomicznej 1850-1914. Wybór tekstów, opr. Stefan Kieniewicz, Wrocław 1952, nr 82, 85, 90, 91

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 298-308, 318-320, 326-388, 453-457; Stanisław Grodziski, Zarys historii ustroju politycznego Galicji, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t.1, Historia i polityka, Rzeszów 1994, ss.17-33; Statut Krajowy Galicyjski z 1861 r.; Franciszek Bujak, Galicja, t.1, Lwów-Warszawa 1908, ss. 80-119

22 listopada 2020

Nie rzucim ziemi. Polityka germanizacyjna w zaborze pruskim i postawy społeczeństwa 1850-1914

Źródła:

Szwarc, Turkowski, nr. 6, 14, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 44, 47, 52, 57, 61, 79, 80, 90, 106, 139; Wielkopolska 1851-1914. Wybór źródeł, opr. Witold Jakóbczyk, Wrocław 1954, nr. 86, 87, 90 100-103, 107, 140-145, 176-180, 184, 185

Opracowania:

Kieniewicz, ss. 296-298, 312-316, 394-402 (pkt. 141, 147, 149, 179, 180, 181, 182)

13 grudnia 2020

Chłopskie dusze. Warstwa chłopska i ruch ludowy

Źródła:

Wincenty Witos „Wybór pism”, Warszawa 1989, ss.44-70; Marian Stolarczyk, Wybór tekstów źródłowych z historii Polski 1861-1918, tom 2, Rzeszów 2000, nr.45,46,48,49,50,55,56,58,60; Wiek XIX w źródłach, opr. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław B.Lenard, Warszawa 1998, nr.246

Opracowania:

Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1996, ss. 320-321, 390-394, 421-423, 436, 447-449, 457-459; Ireneusz Ihnatowicz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988, ss. 461-467, 490-495, 521-523 (podrozdziały: chłopi jak stan, społeczność wiejska, chłopi jako samodzielni producenci)

10 stycznia 2021

Bój to jest nasz ostatni. Ruch robotniczy, socjalizm i rewolucja lat 1905-1907

Źródła:

Polskie programy socjalistyczne 1878-1918, red. Feliks Tych, Warszawa 1975, ss.242-260, 299-306, 376-378; Stolarczyk, nr. 36-38; Florkowska, Frančić, nr. 104-108

Opracowania:

Kieniewicz, ss.324-334, 405-442, 449-451; Ignatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski, ss.468-474, 506-512 (podrozdziały: społeczność miejska, klasa robotnicza)

24 stycznia 2021

Polskie obowiązki. Narodziny polskiego ruch narodowego

Źródła:

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 1902; Stolarczyk, nr. 33, 62, 68; Bondaruk, Lenard, nr. 242, 244

Opracowania:

Kieniewicz, ss.321-323, 404-405, 445-447

Kobieta i rodzina na ziemiach polskich w 2 połowie XIX wieku

a. Opracowania: Ihnatowicz, Mączak, Zientara, Żarnowski, ss. 450-460 (fragmenty rozdziału XX o podtytułach „Rodzina” i „Kobieta”); Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku: zbiór studiów, red. A.Żarnowska, A.Szwarc, Warszawa 1995, ss.11-18, 29-48, 51-63, 93-98, 125-133, 115-122

b. Źródła: Kazimierz Kelles-Kraus, Listy, t.1, Wrocław 1984, ss.46-49, 89-90, 143-147; J.Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich w XIX w., Wrocław 1961, ss.162-189, 258-307

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza źródeł różnego typu (akty normatywne, memuarystyka, korespondencja urzędowa i prywatna, artykuły prasowe, publicystyka, karykatury, zdjęcia, mapy, karykatury) oraz odtwarzania na ich podstawie łańcucha przyczynowo-skutkowego omawianych zagadnień i procesów.

Celem poprawnej krytyki źródła posiłkować będziemy się fragmentami opracowań, mającymi wprowadzić studentów szerszy kontekst historyczny i pomóc w prawidłowym formułowaniu wniosków na podstawie źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęcich i aktywny udział w dyskusji w oparciu o lekturę zadanych materiałów. Każdą nieobecność należy zaliczyć postaci eseju napisanego na temat uzgodniony z prowadzącym.

Uwagi:

dr hab. Piotr Szlanta

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.