Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczyciel w systemie oświaty (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019) 3104-L3SN-NSO
Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauczyciel w systemie oświaty (Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, program od 2019) 3104-L3SN-NSO
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Kroll
Literatura:

- akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące nauczycieli i ich pracy oraz kwalifikacji. Wszystkie wymienione są w „Zakresie tematów”.

Zakres tematów:

Zajęcia 1

Przedstawienie tematyki zajęć, omówienie sylabusa i systemu oceniania (można zaproponować swoje własne pomysły).

Zajęcia 2

Podstawowe dokumenty prawne (Ustawa Prawo oświatowe; Karta Nauczyciela). Omówienie systemu oświaty w Polsce. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami (m.in. obowiązek szkolny i obowiązek nauki).

Literatura: Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (z późniejszymi zmianami) – dostępne w Internecie. (Rozdz. 1 i 2).

Zajęcia 3

Zarządzanie szkołą. Szkoła a organy samorządowe. Proces przyjmowania uczniów do szkoły.

Literatura: Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (z późniejszymi zmianami) – dostępne w Internecie. (Rozdz. 3-6).

Zajęcia 4

Co to jest Karta Nauczyciela. Główne założenia tego dokumentu.

Literatura:

Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 (z późniejszymi zmianami – stan na 2019 rok) – dostępna w Internecie.

Zajęcia 5

Prawa i obowiązki nauczyciela w świetle Karty Nauczyciela.

Zajęcia 6-7

Awans zawodowy nauczyciela: stopnie, zasady awansu.

Zadanie domowe: odszukanie w Internecie przykładowych planów rozwoju na poszczególne stopnie awansu: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

Zajęcia 8

Jak przygotować plan rozwoju zawodowego na konkretne stopnie awansu zawodowego. Omówienie zadania domowego. Przygotowanie się do stworzenia własnego planu rozwoju (na nauczyciela kontraktowego).

Zajęcia 9

Nauczyciel – wychowawca: obowiązki i zadania. Przygotowanie planu wychowawczego, przygotowanie wyjścia z klasą do kina/teatru/muzeum. Organizacja wycieczki klasowej (i nie polec w walce z biurokracją).

Zajęcia 10

Wewnątrzszkolne akty prawne – statut szkoły, regulamin, wewnątrzszkolny system oceniania.

Zajęcia 11

Co to jest roczny rozkład materiału i jak go ułożyć (ćwiczenia praktyczne na podstawie programu nauczania dla klasy IV, V-VIII).

Zajęcia 12

Nauczyciel a rodzice – od współpracy do konfliktu (czy uda się nawiązać to pierwsze i uniknąć tego drugiego?).

Zajęcia 13

Podsumowanie zajęć. Poinformowanie uczestników zajęć o propozycji ocen.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami pogadanki, projekt, dyskusja, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mieli do wykonania zadania (praca w grupie) oraz przygotowywać będą projekty.

Głównymi kryteriami oceniania są:

- przygotowanie się do zajęć poprzez zapoznawanie się z aktami prawnymi obowiązującymi w oświacie

- aktywny udział w zajęciach poprzez zabieranie głosu i udział w dyskusji

- przygotowanie prac i zadań domowych zadanych przez prowadzącego

- przygotowanie własnego planu rozwoju zawodowego (nauczyciela stażysty) na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadzący nie zwolni z tego obowiązku.

Uwagi:

dr Piotr Kroll

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.