Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego 3305-GOJH-11-W
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego 3305-GOJH-11-W
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 14:15 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-22 14:15 : 16:30 sala
2021-04-29 14:15 : 16:30 sala
2021-05-06 14:15 : 16:30 sala
2021-05-13 14:15 : 16:30 sala
2021-05-20 14:15 : 16:30 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Kacprzak
Literatura:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane przede wszystkim z opisem języka hiszpańskiego: historycznym,

socjolingwistycznym, fonetycznym, fonologicznym, ale także i z morfologicznym, składniowym, semantycznym i pragmatycznym.

Zakres tematów:

Przewidzianych jest 6 tematów związanych z ogólnymi informacjami na temat historii, rozwoju i sytuacji i języka hiszpańskiego.

Dodatkowo, poruszone zostaną kwestie dotyczące socjolingwistyki i pragmatyki w sposób praktyczny.

Ponadto, kurs obejmuje podstawowe zjawiska fonologiczne języka hiszpańskiego, takie jak system fonologiczny i jego struktura; realizacja

fonemów (wariancja, neutralizacja); reguły fonotaktyczne (budowa sylaby); akcent (typ, miejsce i funkcja), etc.

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy ogólnej z zakresu fonetyki i fonologii, ze szczególnym ukierunkowaniem na fonetykę i fonologię

języka hiszpańskiego. Studenci ćwiczą zasób fonetyczny i fonologiczny standardowego wariantu wymowy (kastylijskiego), jak również

praktycznie analizują główne różnice między nim a innymi wariantami. Ponadto ćwiczą zasady akcentowania i główne wzory intonacji.

Studenci ćwiczą warianty przydatne podczas posługiwania się językiem: poprawną wymowę, akcentowanie i intonację, umiejętność

dzielenia sylabicznego i łączenia międzywyrazowego, poprawny zapisu fonetycznego i ortograficzny.

Konwersatorium przewiduje zarówno przekaz wiedzy teoretycznej, jak i praktyczne ćwiczenia pozwalające ją ugruntować.

POSZCZEGÓLNE BLOKI TEMATYCZNE:

1. Presentación

I. ORIGEN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

2. El español. Origen y situación actual

3. El español. Origen y evolución 1

4. El español. Origen y evolución 2

II. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA

5. Situación lingüística de España 1

6. Situación lingüística de España 2

7. Estratificación geográfica del español

III. VOCALES Y DIPTONGOS

8. Vocales simples –sonidos aislados y en cadena hablada

9. Diptongos y triptongos: sonidos aislados y en cadena hablada

IV. FENÓMENOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL ACTUAL

10. Seseo, ceceo, nasalización, sonorización, palatalización, prosodia y otros fenómenos fonéticos en español

V. CONSONANTES

11. Consonantes parte 1: sonidos isolados

12. Consonantes parte 2: sonidos oclusivos y fricativos aislados

13. Consonantes parte 3: sonidos africados, laterales y vibrantes aislados

VI. PROCESOS FONÉTICOS ENCADENADOS

14. Silabificación. Acento frásico.

15. Sonidos en cadenas habladas (encadenamientos). Tonalidad y prosodia

Metody dydaktyczne:

Nowikow, W. (1992): Fonetyka hiszpańska, Warszawa, PWN.

Nowikow, W. i Szałek, J.: Introducción a la fonética y fonología españolas, Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Linde-Usiekniewicz, J.; Jakubowska, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/

edytujPrzedmiot&prz_kod=3305-GOJH-11w; Jaskot, M.; Sobański, T. (2010) Gramática descriptiva del español. Temas básicos.

Morfología. Warszawa, Academica.

Linde-Usiekniewicz, J y Wiltos, A. (2013) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte II. Sintaxis. Warszawa, Academica,

ALCINA, J. y BLECUA, J.M. (1982): Gramática española, Ariel, Barcelona.

Literatura uzupełniająca:

Alarcos Llorach, E. (2002), Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Bosque, I., Demonte, V. (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Real Academia Española; Asociación de Academias Americanas (2010), Nueva gramática de la lengua española, Espasa Libros S.L.U.,

Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2011), Nueva gramática de la lengua española. Fonética y

Fonología, Espasa Libros S.L.U., Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2002), Ortografía de la lengua española, Espasa Libros

S.L.U., Barcelona.

Sarmiento, R. (1999), Manual de corrección gramatical y de estilo. SGEL, Madrid.

Bibliography:

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 3305-GOJH-11-W, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 3 z 5 10.11.2020 15:36

Nowikow, W. (1992): Fonetyka hiszpańska, Warszawa, PWN.

Nowikow, W. i Szałek, J.: Introducción a la fonética y fonología españolas, Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Linde-Usiekniewicz, J.; Jakubowska, https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/

edytujPrzedmiot&prz_kod=3305-GOJH-11w; Jaskot, M.; Sobański, T. (2010) Gramática descriptiva del español. Temas básicos.

Morfología. Warszawa, Academica.

Linde-Usiekniewicz, J y Wiltos, A. (2013) Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte II. Sintaxis. Warszawa, Academica,

ALCINA, J. y BLECUA, J.M. (1982): Gramática española, Ariel, Barcelona.

Literatura uzupełniająca:

Alarcos Llorach, E. (2002), Gramática de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Bosque, I., Demonte, V. (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid.

Real Academia Española; Asociación de Academias Americanas (2010), Nueva gramática de la lengua española, Espasa Libros S.L.U.,

Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2011), Nueva gramática de la lengua española. Fonética y

Fonología, Espasa Libros S.L.U., Barcelona.

Real Academia Española; Asociación de Academias de la Lengua Española (2002), Ortografía de la lengua española, Espasa Libros

S.L.U., Barcelona.

Sarmiento, R. (1999), Manual de corrección gramatical y de estilo. SGEL, Madrid.

Metody i kryteria oceniania:

KONWERSATORIUM kończy się egzaminem. Na ocenę końcową składają się:

1) obecności na zajęciach,

2) egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej 70%,

3) aktywność na zajęciach oraz oceny z prac domowych 30%.

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu należy zdobyć 60% z 3 powyżej wymienionych kryteriów łącznie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Uwagi:

Ze względu na pandemię koronawirusa, KURS TEN MOŻE BYĆ PROWADZONY NA PLATFORMIE ZOOM a egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie lub na Google Meet.

Konsultacje będą się odbywały za pośrednictwem dostępnych komunikatorów, np. Zoom, Skype lub mailowo.

Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.