Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański - poziom podstawowy 3300-HISOA2
Semestr letni 2020/21
Lektorat, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hiszpański - poziom podstawowy 3300-HISOA2
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-21 08:00 : 09:30 sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-04-26 08:00 : 09:30 sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-04-28 08:00 : 09:30 sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-05-05 08:00 : 09:30 sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-05-10 08:00 : 09:30 sala 3.019
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Kacprzak
Literatura:

"Prisma comienza (A1)" Edinumen oraz materiały dodatkowe uzupełniające, takie jak materiały audiowizualne ze zbiorów radia i telewizji hiszpańskiej oraz kanałów YouTube, "Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami" Małgorzata Cybulska-Janczew i Jacek Perlin, PWN.

Zakres tematów:

Przedstawianie się; podstawowe informacje osobowe, narodowości; zawody; rodzina; kraje i miasta; dom i meble; kolory; zdrowie i ciało; pory

roku; pogoda; jedzenie; święta; czas (godziny; pory dnia; daty; dni tygodnia; miesiące); zakupy ; ubrania; wolny czas; środki

transportu; przemieszczanie się; podróże; rozmowy telefoniczne.

Mówienie o teraźniejszości, przyszłości, przeszłości dokonanej. Wyrażanie życzeń, wątpliwości, oczekiwań, formułowanie

rozkazów i próśb. Używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach z życia codziennego. Język hiszpański w Hiszpanii

a język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i Meksyku.

Metody dydaktyczne:

- nauczanie skoncentrowane na uczniu

- praca w parach, małych grupach i dużej grupie

- nauczanie skupione na kontekście kulturowym: słuchanie dialogów, piosenek oraz oglądanie materiałów audiowizualnych

- metody aktywizujące, takie jak drama (scenki, pantomima, monolog wewnętrzny, stop-klatka)

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się na stronie przedmiotu.

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, jest zobowiązany nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności zmiany trybu, zajęcia będą się odbywały online, bez uszczerbku dla przewidzianych w sylabusie efektów uczenia się, przy użyciu platform edukacyjnych i komunikatorów rekomendowanych i dopuszczanych przez UW. Efekty uczenia się będą weryfikowane za pośrednictwem testów, zadań, sprawdzianów pisemnych i ustnych przeprowadzanych online. Konsultacje będą się odbywały za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć zdalnych będzie wymagane: a) obecność na zajęciach online na żywo (np. na platformie Zoom); b) dozwolone maksymalnie 3 nieobecności nieusprawiedliwione; c) odsyłanie w wyznaczonym terminie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego; d) zaliczenie testów pisemnych/ustnych online

Uwagi:

Kurs intensywny dla studentów Wydziału Neofilologii znających

inny język romański

Kurs intensywny dla studentów Wydziału Neofilologii znających

inny język romański

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.