Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Niesiołowski-Spano
Literatura:

Zasady ogólne: Wszystkich Państwa obowiązuje znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu na kolejnych zajęciach. Jako że istotą ćwiczeń jest praca nad tekstem źródłowym nieznajomość tegoż uniemożliwia realne uczestnictwo w zajęciach. Poza tym oczekiwać będę od studentów znajomości kontekstu historycznego, w jakim powstały omawiane teksty oraz informacji o omawianych autorach i ich twórczości. Dla tego celu przydatne będą Państwu podręczniki i pomoce naukowe jakie zaprezentuje podczas pierwszych zajęć. (M.in.: B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1, 2, 3 Warszawa 1988, 1992, 2009; A. Ziółkowski, Historia starożytna, Warszawa 2009; Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001 (lub poprzednie wyd.) oraz pomoce wymienione w Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, t. I/II, Warszawa 2001; W. Schuller, Wprowadzenie do studium historii starożytnej, Warszawa 1997 (części 1 i 3).

Wymagać będę od Państwa elementarnej wiedzy z zakresu geografii (na podstawie L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej).

Do podanej powyżej literatury mogę – w miarę potrzeb – wskazać dodatkowe lektury.

Zakres tematów:

TEMAT WIODĄCY: ELITY I OBYWATELE

1. Elity żydowskie epoki hellenistycznej

Źródła:

1-2 ks. Machabejskie

Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, XII, rozdz. II-V

Literatura: Lee I.A. Levine, „Okres hellenistyczny” [w:] Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994 (lub późniejsze wydanie)

Ł. Niesiołowski-Spano, K. Stebnicka, Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa, Warszawa 2020, ss. 240–263

Zagadnienia: Kto i dlaczego dążył do hellenizacji Żydów? Jak doszło do wybuchu powstania machabejskiego?

2. Społeczeństwo rzymskie w świetle Prawa XII Tablic

Źródła:

- Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, tł. A. Kościółek, oprac. M. Brożek, Wrocław 1968, księga III, rodz. 1–59, tom I, s. 144–203 (losy ustawy Terentyliusza, Ustawa XII Tablic, komisja decemwirów, leges Horatiae Valeriae);

- Ustawa XII Tablic, oprac. M. i J. Zabłoccy, Warszawa 2000 (2 wyd. 2003).

Literatura: A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004, 87-120; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Warszawa 1991, 19-41 („Społeczeństwo wczesnego Rzymu”); Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, (red.) E. Wipszyckiej, t. I/II, (2 wyd.) Warszawa 2001, 89-93 („Tytus Liwiusz”).

Zagadnienia: Jak wyglądała struktura społeczna Rzymu w epoce? Kto dążył do kodyfikacji prawa? Co zmieniała kodyfikacja prawa? Jakie były skutki wprowadzenia Prawa XII tablic dla społeczeństwa Rzymu?

3. Przebieg sprawy Bachanaliów w Rzymie w narracji Liwiusza

Źródła:

- Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, XXXIX, 8-19;

- „Senatus consultum de bacchanalibus Inskrypcja” (polskie tłumaczenie w „Meandrze” XXXIV (1979), nr 7, 366¬–367);

Opracowania: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika. Wprowadzenie”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej (wyd. 2), Warszawa 2001, t. I/II, 131-153; K. Królczyk, J. Trynkowski, „Inskrypcje łacińskie”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum, 186-252; B. Bravo, E. Wipszycka, „Historiografia antyczna”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum, 9-39, 40-46 („Annales Maximi” i „Annaliści rzymscy”); W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Bydgoszcz 2001, 161-195; M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, 35-49 i 71-77;

4. Nadużycia w prowincjach, okresu późnej republiki.

Źródła: Cyceron, Druga mowa przeciwko Werresowi, Ad Quintum fratrem I 1, listy w sprawie Salaminy Cypryjskiej [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, (red.) A. Chankowski, Warszawa 1995, 107-133.

Literatura: K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, 180-189; 203-208; 384-387; A. Ziółkowski, Historia Rzymu, 191-194, 242-248; K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, (wiele wydań), 109-125 (rozdział VI „Proces Werresa”); M. Jaczynowska, „Dochody arystokracji senatorskiej z prowincji rzymskich a jej zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne na schyłku republiki”, Kwartalnik Historyczny 1960, z. 2, 297-328;

Zagadnienia: Jak namiestnicy ściągali podatki? Na czym polegała istota nadużyć w prowincjach? Kto dążył do rozliczania namiestników?

5. Rodzina w polityce cesarza Augusta

Źródła:

Swetoniusz, Żywoty Cezarów, „Boski August” (cały) oraz „Tyberiusz”, rozdz. 20.

Res Gestae Divi Augusti, w: A. Chankowski, Wybór źródeł do historii starożytnej, Warszawa 1995, s. 177-184;

Ikonografia: z P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999, zwł. il. nr 79, 81, 82, 101, 182.

Literatura:

P. Zanker, August i potęga obrazów, Poznań 1999

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, 360-398; B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika. Wprowadzenie”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej (wyd. 2), Warszawa 2001, t. I/II, 131-153; K. Królczyk, J. Trynkowski, „Inskrypcje łacińskie”, [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum, 186-252; Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, s. 113-115 (hasło: Swetoniusz); P. Zanker, August i potęga obrazów, 85-106 (rozdz. „Wielki przełom”).

Zagadnienia: Jak August buduje swoją propagandę zwycięzcy? Jak traktuje swoją rodzinę? Jak przygotowuje następstwo władzy? Kogo wspomina a kogo przemilcza w Res Gestae?

6. Męczennicy chrześcijańscy

Źródła:

„Akta męczeństwa Fileasza biskupa miasta Thmuis”, w: Wybór źródeł do historii starożytnej, (red.) A. Chankowskiego, Warszawa 1995, 191-199;

„Męczeństwo św. Perpetuy i Felicyty”, w: E. Wipszycka, M. Starowieyski (oprac.), Męczennicy, Kraków 1988, 244-268.

Literatura: E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, 98-123 (rozdz. „Prześlanowania”).

Zagadnienia: Kto stawał się męczennikiem (grupa społeczna)?

Jak władza rzymska traktowała oskarżonych?

Jak przebiegał sąd, więzienie i kaźń (warunki)?

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych. Dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Uwagi:

prof. Łukasz Niesiołowski-Spano

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.