Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Rzepka
Literatura:

Podręczniki:

Errington M., Historia świata hellenistycznego, Kraków 2010.

Wipszycka E., Bravo B., Historia starożytnych Greków t. 3, wyd. 2, Warszawa 2010.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.

Atlasy:

L. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej (wiele wydań);

R.J.A. Talbert (red.), The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton 2000.

Encyklopedie:

R. Kulesza (red.), Słownik kultury antycznej, Warszawa 2012.

Pauly – Wissowa;

Der Neue Pauly;

Der Kleine Pauly;

Lexikon der Alten Welt (Gigon);

Oxford Classical Dictionary;

The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome.

Dla reszty literatury podstawowej zob. dział „zakres tematów”. Zwracam jednak uwagę, że ów spis nie obejmuje tych tekstów źródłowych, których istnienie uczestnicy zajęć winni sami zauważyć po lekturze literatury podstawowej (i które powinni sua sponte przeczytać i analizować).

Zakres tematów:

1-4. Miasto późnoklasyczne czy hellenistyczne? - Ateny po śmierci Aleksandra Wielkiego

Źródła: Pauzaniasz, ks. I; uchwały ku czci Kalliasa ze Sfettos (SEG XXVIII 60) i Fajdrosa ze Sfettos (IG II2 682); Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. V, roz. 5 (Demetriusz z Faleronu),

Opracowania: W.S. Ferguson, Hellenistic Athens , London 1911; C. Habicht, Hellenistic Athens , Princeton 1997 (niemiecki oryginał: Athen – die Geschichte der Stadt in der hellenistischen Zeit , Monachium 1995, istnieje przekład francuski).

5-7. Podbój świata hellenistycznego przez Rzym

Źródła: Polibiusz, Dzieje (przekład S. Hammera).

Opracowania: A. Eckstein, Rome Enters the Greek East

From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230–170 BC, Malden 2008.

8-10. Działalność braci Grakchów

Źródła: Plutarch, Żywoty Tyberiusza i Gajusza Grakchów (przekład M. Brożka, w: Plutarch, Żywoty sławnych mężów (Biblioteka Narodowa Nr 8 Seria II lub w serii Arcydzieła Kultury Antycznej. Appian, Historia rzymska, ks. XIII (Wojen Domowych ks. I) <np. w serii Arcydzieła Kultury Antycznej, Appian t. II, s. 601-728>.

Opracowania: D. Stockton, The Gracchi, Oksford 1979; J. Linderski, Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997; T. Łoposzko, Historia społeczna republikańskiego Rzymu, Warszawa 1987, s. 223-249; G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 1991, s. 98-132.

11-14. Organizacja i funkcjonowanie prowincji rzymskiej na Zachodzie: casus Brytanii

Źródła: Tacyt, Roczniki + Agrykola; wybrane inskrypcje, w tym inskrypcja Tyberiusza Klaudiusza Kogidubnusa (Roman Inscriptions of Britain 91) i tabliczki z Vindolandy (Tablet no. 343)

Opracowania: P. Salway, Roman Britain, Oksford 1981; A Barrett (1979), "The Career of Tiberius Claudius Cogidubnus", Britannia 10, pp. 227–242; K. Królczyk, J. Trynkowski, Inskrypcje łacińskie, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, t. I/II, wyd. 2 zmienione, Warszawa 2001, s. 186-252.

15. Epigrafika łacińska (indywidualne opracowanie wskazanej przez prowadzącego ćwiczenia inskrypcji łacińskiej

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna (dyskusja, analiza tekstów źródłowych), krótkie referaty.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium oceny jest aktywność w dyskusji świadcząca o poziomie przygotowania do zajęć; jeśli w trakcie semestru zajdzie potrzeba krótkich prac pisemnych, do zaliczenia ćwiczeń niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej oceny z każdej z takich prac.

Uwagi:

prof. Jacek Rzepka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.