Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna II semestr 3104-L3HST2
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Robert Wiśniewski
Literatura:

Zob. wykaz tematów

Zakres tematów:

Wybory w Pompejach – 3 zajęcia.

PROSZĘ, BY DO TEGO TEMATU BYLI PAŃSTWO PRZYGOTOWANI NA PIERWSZE SPOTKANIE.

Źródła: Inskrypcje z Pompejów (proszę o ich przetłumaczenie z dobrym słownikiem na pierwsze zajęcia), Lex Malacitana i „Mały poradnik wyborczy” Kwintusa Cycerona (to na drugie zajęcia) – wszystko w: Wybór źródeł do historii starożytnej, red. A. Chankowski, Warszawa 1995

Opracowania: B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, „Epigrafika”, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, ss. 131-153; K. Królczyk, J. Trynkowski, „Inskrypcje łacińskie”, tamże, ss. 186-252 oraz rozdziały poświęcone strukturze władz miejskich i wyborom z R. Etienne, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971 lub M. J. Sergiejenko, Pompeja, Warszawa 1956.

Pytania i problemy:

- Charakter i interpretacja źródeł epigraficznych

- ustrój polityczny Pompei

- Zasady przeprowadzania wyborów urzędników miejskich

- Charakter kampanii wyborczej: kto ją prowadzi, do kogo jest adresowana? Porównanie ze wskazówkami Kwintusa Cycerona

Władze miejskie i namiestnicy wobec zamieszek we wschodniej części imperium rzymskiego – 3 zajęcia

Źródła: Dzieje Apostolskie – kwerenda, proszę o dokładną lekturę tekstu i fiszki (lub szczegółowe notatki) do zagadnień wskazanych niżej

Opracowania:

Na pierwsze zajęcia: J.A. Fitzmyer, The Acts of Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven 1997, ss. 47-65; (BIH)

Na drugie zajęcia: A.D. Macro, „The Cities of Asia Minor under the Roman Imperium”, w: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 7.2 (1980), ss. 667-672 i 677-682

Pytania i problemy:

- Datacja, autorstwo i wiarygodność Dziejów Apostolskich (proszę się nad tym dobrze zastanowić i krytycznie przyjrzeć się argumentom za wczesną i późną datacją przedstawionym w opracowaniach)

- Powody zamieszek

- możliwości reakcji władz

- procedury prawne

- aparat przymusu

Obraz przeciwnika w polemice antycznej – 2 zajęcia

Źródła:

Na pierwsze zajęcia:

Cyceron, Filipika II

Na drugie zajęcia: Hieronim, Przeciw Wigilancjuszowi, [w:] Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2011, s. 92-108

Opracowania:

Henryk Podbielski, Wstęp. Teoria wymowy przed Arystotelesem, [w:] Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra Poetyka, Warszawa 2004, ss. 21-29; K. Kumaniecki, Cyceron i jemu współcześni, dowolne wydanie, rozdział „Ostatnia walka”; na drugie zajęcia: R. Wiśniewski, „Kult relikwii i jego najwcześniejsze świadectwa”, w: Początki kultu relikwii, ss. 11-47

Pytania i problemy:

- Retoryka antyczna – jej cele i znajomość zasad

- Okoliczności historyczne powstania polemicznych pism Cycerona i Hieronima i ich adresaci

- Konstruowanie wizerunku adwersarza

- Sposób argumentacji

Procesy o magię i wróżbiarstwo za panowania Walensa – 2 zajęcia

Źródła:

Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie XXIX; Zosimos, Historia Nowa IV 13-14; Sokrates Scholastyk, Historia Kościelna IV 19

Opracowania:

Informację na temat źródeł znajdą Państwo w: P. Janiszewski, “Historiografia późnego antyku”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999, ss. 7-220; na temat typu przedmiotu użytego w opisanej w źródle konsultacji: A. Mastrocinque, “The divinatory kit from Pergamon and Greek magic in late antiquity”, Journal of Roman Archaeology 15 (2002), ss. 173-188. Ponadto proszę dokładnie sprawdzić w Prosopography of the Later Roman Empire, kim byli i czym zajmowali się ludzie, którzy zostali skazani w procesach (zwłaszcza filozofowie).

Pytania i problemy:

- Jaka jest wiarygodność opisu wydarzeń w dziełach historyków poźnoantycznych?

- Jaki był przebieg wydarzeń? Jakie środowiska były w nie zamieszane?

- Czy magia była powodem czy pretekstem procesów sądowych przeprowadzonych za Walensa?

- Na czym polegały opisywane metody wróżbiarskie?

Prześladowania, męczeństwo i literatura martyrologiczna w chrześcijaństwie starożytnym – 3 zajęcia

Źródła: Akta męczenników scylitańskich oraz Męczeństwo Perpetuy [w:] Męczennicy, opr. E. Wipszycka i M. Starowieyski, Kraków 1991,

Opracowania: E. Wipszycka, „Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieku”, w: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994, ss. 149-190

Pytania i problemy:

- Gatunek literacki i charakter tekstów o męczennikach

- Historia tekstów martyrologicznych: kiedy powstały, w jakiej formie dotarły do naszych czasów?

- Okoliczności wybuchu prześladowań w II i III w.

- Typ postępowania sądowego

- Stosunek do męczeństwa i do męczenników w społeczności chrześcijańskiej.

Pochówki i grobowce chrześcijańskie – 2 zajęcia

Źródła:

Reprodukcje zamieszczone w: F. Van der Meer et Ch. Mohrmann, Atlas de l'antiquité chrétienne, Paris-Bruxelles, 1960 i w książce B. Filarskiej (patrz niżej)

Opracowania:

B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1983 (rozdział poświęcony sarkofagom); M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992 (II wyd.), s. 328-356

Pytania i problemy:

- Identyfikacja postaci i scen biblijnych przedstawionych na sarkofagach (proszę znaleźć je w tekście)

- pogańskie źródła motywów chrześcijańskich

- program teologiczny sarkofagów

Metody dydaktyczne:

Wspólna interpretacja źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wymagający wcześniejszego przeczytania i przemyślenia źródeł i opracowań, oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań (m. in. kolokwium z mapy, streszczenie artykułu etc.). Osoby, które aktywnością się nie wykażą bądź wykażą się brakiem przygotowania do ćwiczeń, będą zdawać kolokwium zaliczeniowe w sesji letniej. Każda nieobecność powyżej jednej wymaga zaliczenia na dyżurze. Nieobecności nie może być więcej niż trzy. Do wszystkich zajęć oprócz wymienionych lektur obowiązuje Państwa wiedza podręcznikowa o omawianym zjawisku i epoce, podstawowa wiedza o źródłach, także tych, na które natrafią Państwo w trakcie lektury wskazanych opracowań oraz znajomość mapy.

Uwagi:

prof. Robert Wiśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.