Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi 3104-LJS-HJZ-C
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi 3104-LJS-HJZ-C
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Stebnicka
Literatura:

Literatura podana do poszczególnych tematów.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne (omówienie planu zajęć, warunków zaliczenia, prezentacja książek pomocnych do zajęć).

2. Świątynia Jerozolimska – centrum kultu i żydowskiej identyfikacji (3 kolejne zajęcia).

- Świątynia Heroda Wielkiego – zabudowa Wzgórza Świątynnego (źródła: Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, XV 380-425; Wojna żydowska V 184-227;

- poświadczenia archeologiczne – współczesna makieta Świątyni; dekoracja Łuku Tytusa

- Jezus z Nazaretu i Świątynia (w świetle przekazu Ewangelii synoptycznych, Ew. Ś∑. Marka, Mateusza, Łukasza).

3. Antyżydowska literatura Aleksandrii – Akta Męczenników pogańskich, propaganda i rzeczywistość historyczna (2 kolejne zajęcia).

Źródła: „Akta Izydora” w: Imperium Romanum, op. P. Janiszewski, K. Stebnicka, s. 50-52; Filon, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii, tł. E. Osek, Poznań 2012.

Literatura: J. Meleze-Modrzejewski, Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, Kraków 2000, s. 203-230.

Problematyka:

-Gatunek literacki źródła, powstanie zbioru tzw. Akt męczenników pogańskich/aleksandryjskich, transmisja tekstu do czasów współczesnych.

-Propagandowy charakter źródła.

-Antyjudaizm środowisk greckich Aleksandrii: przyczyny, postawy, stereotypy.

4. Synagoga i jej funkcje w świecie żydowskim (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Dzieje Apostolskie 13-17; wybór inskrypcji z Egiptu (teksty będą rozdane uczestnikom w tłumaczeniu na j. polski); ikonografia (synagoga w Dura Europos, Hamman Lif i Sardes - plan i pozostałości archeologiczne). Studenci będą podzieleni na grupy i będą omawiali poszczególne zabytki.

Literatura: D. A. Carson, D. Moo, An Introduction to the New Testament 1992 (na temat datowania, miejsca powstania i autorstwa dziejów Apostolskich); L.I. Levine, The Ancient Synagogue, New Haven-London 2005 (2 wyd.), ss. 21-44; 252-257; 260-266.

Problematyka:

- Kiedy i gdzie synagoga pojawiła się w świecie żydowskim – przegląd hipotez.

- Synagogi w diasporze w Dziejach Apostolskich – podróże misyjne Pawła z Tarsu.

- Przełożeni synagog i struktura funkcji synagogalnych.

- Zdobienia synagogi w Dura Europos – na skrzyżowaniu wielu kultur.

- Sardes – miejsce synagogi w mieście, pozostałości archeologiczne.

5. Powstanie Bar Kochby (2 kolejne zajęcia).

Źródła: Kasjusz Dion, Historia Romana LXIX 12-15; Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna IV. 6 [w:] Imperium Romanum. Wybór źródeł , Warszawa 2003, ss. 57-58; wybór listów powstańców oraz monety powstańcze [w:] Imperium Romanum..., 59-60; 145-146.

Literatura: E. M. Smallwood, The Jews under Roman Rule (2 wyd.), 428-467; G. Alon, The Jews in their Land in the Talmudic Age, Jerusalem 1994, 592-637.

Problematyka:

- Powstanie w oczach historyków greckich.

- Postać przywódcy Bar Kochby.

- Zasięg powstania.

- Ideologia powstańców.

6. Próba odbudowy Świątyni w czasie panowania Juliana Apostaty (3 kolejne zajęcia).

Żródła: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986, ks. III 20; Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1980, ks. V 22. Źródło archeologiczne: Jerozolima na mozaice z Madaby

Literatura: o autorach źródeł: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu t. III, Warszawa 1999, 104-108; G. Bowersock, Julian the Apostate, Harvard 1978, 89-91; J. Brodd, ‘Julian the Apostate and his plan to rebuild the Jerusalem Temple’, Biblical Review 11 (1994), 32- 38; P. Chuvin, Ostatni poganie, Warszawa 2008, cz. I: Kronika.

Problematyka:

- Polityka religijna Juliana Apostaty - krótka charakterystyka.

- Analiza przekazu Sokratesa i Sozomena: podobieństwa i różnice.

- Przyczyny odbudowy Świątyni - Żydzi i cesarz.

- Upadek Świątyni Jerozolimskiej w perspektywie chrześcijańskiej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na krytycznej analizie tekstu źródłowego i dyskusji (także w oparciu o przygotowaną literaturę przedmiotu). Przewidywane są również referaty studentów i praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie się do zajęć i czynny udział w zajęciach. Osoby trwale milczące muszą się liczyć z tym, że zostaną poproszone o dodatkową rozmowę na wybrane tematy w celu zaliczenia semestru. Każda nieobecność powinna zostać zaliczona indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

prof. Krystyna Stebnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.