Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Hebrajski 4 3104-LJS-JHEB4
Semestr letni 2020/21
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język Hebrajski 4 3104-LJS-JHEB4
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 8
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Regina Gromacka
Literatura:

Podręcznik „Iwrit min ha-hatchala”, cz. I (wyd. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) oraz dodatkowe materiały (teksty, ćwiczenia, pieśni, piosenki, wiersze, wycinki prasowe). Zalecany słownik hebrajsko-polski i polsko-hebrajski, np. A. Klugman, wyd. Wiedza Powszechna, lub inny słownik kieszonkowy, np. Oxford Hebrew-English, English-Hebrew Dictionary.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do rozumienia tekstów tworzonych we współczesnym języku hebrajskim. Studenci zyskują też ogólny wgląd w starsze warstwy językowe (biblijną i misznaicką). Ćwiczenia kształtują wszystkie umiejętności posługiwania się językiem żywym: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Dobór materiałów umożliwia zapoznanie się z wieloma aspektami kultury żydowskiej i realiów życia w Izraelu.

Studenci uczą się porozumiewania w podstawowych sprawach i sytuacjach życiowych, piszą krótkie wypowiedzi na zadany temat, czytają proste teksty spoza podręcznika – wybrane tytuły z codziennych gazet, krótkie fragmenty dzieł literackich. W zakresie gramatyki obowiązuje m.in. znajomość podstawowych koniugacji.

Słownictwo: Członkowie rodziny, codzienne czynności i sprawy do załatwienia, zainteresowania, hobby, program telewizyjny, spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, zakupy, reklamy, dojazdy i podróże, święta i związane z nimi obyczaje, listy i e-maile, opisy ciekawych miejsc, części ciała, zdrowie i choroby, wygląd osób i przedmiotów, spędzanie czasu wolnego, wyrażanie opinii i poglądów, zabytki Jerozolimy, opisy innych miejsc, zakupy, ubrania, flaga izraelska, ruch syjonistyczny, święta i związane z nimi obyczaje. nagłówki gazet.

Struktury gramatyczne:

Zaimki pytajne, m.in. „ejze”, „ejzo”

Zdania dopełnieniowe

Liczebniki do 1000

Podawanie wieku osób, podawanie dat

Zaimek dzierżawczy

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym

Dni tygodnia, pory dnia, miesiące i inne określenia czasu

Zaimek „każdy/cały/wszyscy” cd.

Zaimek osobowy jako dopełnienie bliższe

Koniugacja Hif’il, czas teraźniejszy i bezokolicznik

Status constructus (smichut)

Forma bezosobowa czasownika w czasie teraźniejszym

Czasowniki koniugacji Pa’al (trzy typy), czas przeszły

Dopełnienie bliższe określone

Koniugacja Hitpa’el, czas teraźniejszy

Czasownik „być” w czasie przeszłym

Zaimek względny „sze”, zdania względne

Czasownik „być” oraz wyrażenie „mieć” w czasie przeszłym

Wyrażenia „dobrze, że”, szkoda, że”

Zwroty typu „wolno”, „można”, „trzeba”, „warto” itd.

Zdania okolicznikowe czasu

Określenia czasu, liczba podwójna rzeczowników

Nauka hebrajskich pieśni i piosenek

Elementy kultury żydowskiej i izraelskiej

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, wykorzystującą techniki metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nacisk położony jest na umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Prezentacja nowego materiału jest często sytuacyjna i wizualna, objaśnienia i komentarze nauczyciela sprowadzają się do niezbędnego minimum. Ćwiczenia prowadzone są na ogół w podgrupach lub w parach.

Podstawą nauczania jest podręcznik (zob. Literatura) oraz materiały dodatkowe, dostarczane przez nauczyciela (teksty, ćwiczenia, piosenki, gry i zabawy).

Dobór ćwiczeń i materiałów jest na tyle zróżnicowany, aby studenci nabywali stopniowo wszystkie kompetencje językowe (nauka wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania).

Poza programem: studenci są zachęcani do korzystania z programów multimedialnych do nauczania języka hebrajskiego, dostępnych w Internecie.

Uwaga: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne odrabianie prac domowych, zaliczenie w terminie wszystkich kartkówek i klasówek i napisanie zaliczenia końcowego na ocenę co najmniej dostateczną.

Uwagi:

mgr Regina Gromacka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.