Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz. 2 [3200-L1-KKKCN02] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz. 2 [3200-L1-KKKCN02]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 222
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 104
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 109
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 104
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 217
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Jędrzejczyk, Mariusz Mela, Virginia Schulte, Boris Schwencke
Literatura:

Vogelwiesche N., Krauß S., Rocco G., 2016, Wortschatztrainer Deutsch als Fremdsprache. Üben, erweitern, wiederholen. Mannheim.

Nolte J., 2011, Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. Wrocław.

Audiobook:

Wohlleben P., 2017, Das geheime Netzwerk der Natur. München.

Bieżące artykuły z niemieckiej prasy zdydaktyzowane przez prowadzącą, źródła internetowe.

---

Na podstawie DVD i list dialogowych do serii "WAS IST WAS"

--

1. Daroch M., Tkaczyk K., 2007, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, PWN.

2. Lemcke Ch., Rohrmann L., 2012, Grammatik Intensivtrainer A1, Langenscheidt.

3. Bęza S., 2012, Gramatyka języka niemieckiego dla początkujących, PWN.

4. Nietrzebka M., Ostalak S., 2010, Alles Klar. Grammatik, WSIP.

5. Jedrzejczyk-Skrzyńska M., 2000, Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego,

6. Reymont E., Tomiczek E., 2001, Grammatik? Kein Problem! Część I i II, Jubi.IDEA.

7. Materiały własne przygotowane przez prowadzącego

Fonetyka

- Hirschfeld, Ursula/Reinke, Kerstin/Stock, Eberhard, Phonotek intensiv - Aussprachetraining, München 2013.

- Hirschfeld, Ursula, Kerstin Reinke, 33 Aussprachebeispiele – Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart, 2009

- Rausch, Rudolf/Rausch, Ilka, Deutsche Phonetik für Ausländer, Berlin, 1995.

- Rug, Wolfgang, 77 Klangbilder - gesprochenes Hochdeutsch. Übungen, Sprachniveau B1 bis C2, Leipzig 2012.

Zakres tematów:

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

Analizowanie i omawianie zdydaktyzowanych tekstów dotyczących:

- aktualnych odkryć naukowych,

- funkcjonowania ciała ludzkiego (np. mózgu), przyrody (opisywanie obiektów rzeczywistych),

- psychologii (refleksja dotycząca bytów abstrakcyjnych)

PISANIE/CZYTANIE

Allgemeines Thema: Menschen und die Welt

1. Unsere Erde

2. Wale und Delfine

3. Klima

4. Energie

5. Körper und Gehirn

GRAMATYKA

1. Przymiotnik – przymiotnik w funkcji przydawkowej i orzecznikowej;

2. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika; stopniowanie przymiotnika; szczególne przypadki odmiany przymiotnika;

4. Odmiana rzeczowników odprzymiotnikowych, ćwiczenia podsumowujące dział „Przymiotnik”;

5. Czas przeszły prosty: Präteritum; czasowniki mocne i słabe

6. Präteritum – ćwiczenia;

7. Bezokolicznik z zu i bez zu;

8. Zdania współrzędnie złożone ( spójniki w szyku prostym i spójniki w szyku przestawnym);

9. Zdania podrzędnie złożone: okolicznikowe celu (damit, um..zu..), okolicznikowe czasu (als, wenn, nachdem, seitdem, bevor);

10. Zdania podrzędnie złożone: okolicznikowe przyczyny (weil,da), przyzwolenia (obwohl, trotzdem);

11. Zdania przydawkowe;

12. Ćwiczenia podsumowujące dział „Zdanie”;

13. Rekcja czasownika – wybrane czasowniki; budowa zdań oznajmujących i pytających;

14. Negacja w języku niemieckim;

15. Powtórzenie. Egzamin próbny z praktycznej gramatyki języka niemieckiego.

Fonetyka

1. Poprawna artykulacja samogłosek długich i krótkich, zamkniętych i otwartych, napiętych i nienapiętych, zaokrąglonych i niezaokrąglonych, przednich, środkowych i tylnych, wysokich i niskich, itp.

2. Poprawna artykulacja spółgłosek z uwzględnieniem wokalizacji, redukcji, usilnienia, aspiracji, itp.

3. Właściwa realizacja akcentu wyrazowego oraz intonacji zdaniowej.

4. Wymowa a pisownia: charakterystyczne cechy.

5. Transkrypcja fonetyczna

LEKSYKA/MÓWIENIE/SŁUCHANIE

1. Filmy niemieckojęzyczne

2. Współczesna literatura niemieckojęzyczna

3. Współczesne dyskursy społeczne i polityczne w krajach niemieckojęzycznych

4. Sztuka i kultura

5. Wyrażenie opinii i argumentowanie

6. Grzeczność językowa

7. System edukacji

8. Audycje radiowe i telewizyjne, krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne

Metody dydaktyczne:

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

Metody dydaktyczne podające: opis, wykład konwersatoryjny, objaśnienia, omawianie, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa: analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku, rozwiązywanie problemów, ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (teksty, nagrania);

Metody dydaktyczne eksponujące: przygotowanie prezentacji

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia, debata, dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem);

PISANIE/CZYTANIE

- ćwiczenia rozumienia ze słuchu,

- praca w parach, grupach, indywidualna

- prezentacje na wybrany temat

GRAMATYKA

Wykonywanie, pod nadzorem prowadzącego, ćwiczeń gramatycznych dotyczących aktualnie omawianego zagadnienia gramatycznego.

- Omawianie typowych błędów popełnianych przez uczących się, sprawdzanie prac domowych.

- regularnie przeprowadzane testy cząstkowe po każdym zrealizowanym zagadnieniu gramatycznym.

- egzamin pisemny na zakończenie roku akademickiego podsumowujące cały zrealizowany materiał.

Fonetyka

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne oparte na słuchaniu i powtarzaniu

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne oparte na czytaniu, przy uwzględnieniu zasad poprawnej wymowy i intonacji

- dyktanda w języku niemieckim

-ćwiczenia realizowane indywidualnie, w parach oraz w grupach

Uwagi:

TTS - XN0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)