Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - j. niemiecki [3200-M2-0SEMN] Rok akademicki 2021/22
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - j. niemiecki [3200-M2-0SEMN]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 106a
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Paweł Szerszeń, Reinhold Utri
Literatura:

Wybór literatury uzależniony jest od poszczególnych tematów prac magisterskich.

Przykłady:

Arntz R., Picht H., Mayer F., 2004, Einführung in die Terminologiearbeit, Hildesheim.

Busse D., 1992, Recht als Text, Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

Dickel A., 2008, Klasyfikacja głównych kierunków badawczych podejmujących problem relacji między językami specjalistycznymi i językiem ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem badań nad niemieckimi językami specjalistycznymi (w:) Podstawy technolingwistyki I, Lukszyn J. (red.), Warszawa.

Fluck H.-R., 1980, Fachsprachen, Francke Verlag, Tübingen

Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Grucza F., 1986a, Kontrastive Linguistik - angewandte Linguistik - Glottodidaktik. Bemerkungen zu ihren gegenseitigen Beziehungen, (w:) Kwartalnik Neofilologiczny XXXIII, 1986/3, 257-270.

Grucza F., 1986b, O niemożliwości ukonstytuowania stosowanej lingwistyki kontrastywnej, w: Przegląd Glottodydaktyczny 7, 1986, 7-34.

Grucza F., 1988, Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenz und Kulturkompetenz. W: Honsza N., Roloff H.-G. (red.), Daß eine Nation die andere verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag, Chloe. Beihefte zu Daphnis t.7, Editions Rodopi B.V., Amsterdam.

Grucza F., 1993a, Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu., w: Opuscula logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 25-47.

Grucza F., 1993b, Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi, w: Piontek J., Wiercińska A. (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 151-174.

Grucza F., 1994, O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, w: Grucza F., Kozłowska Z., Języki specjalistyczne, UW, Warszawa.

Grucza F., 1997, Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, w: Grucza F., Dakowska M. (red. naukowa), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały XX Sympozjum ILS UW i PTLS, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7-21.

Grucza F., 2002, Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, w: Języki Specjalistyczne. Problemy technolingwistyki, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s.9-26.

Grucza S., 2002, Badania nad językami specjalistycznymi w Niemczech, w: Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 2, Problemy technolingwistyki, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 81-100.

Grucza S., 2004a, Dydaktyka translacji. Terminologiczna preparacja dydaktycznych tekstów specjalistycznych, w: Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 4, Leksykografia terminologiczna – teoria i praktyka, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 243-267.

Grucza S., 2004b, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa.

Grucza S., 2007, Glottodydaktyka specjalistyczna. Część I: Założenia lingwistyczne dydaktyki języków specjalistycznych, w: Przegląd Glottodydaktyczny, t. 23, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 7-20.

Grucza S., 2008, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.

Hoffmann L., 1985, Kommunikationsmittel Fachsprache, Gunter Narr Verlag, Tübingen

Karpiński Ł, 2008, Zarys leksykografii terminologicznej, Warszawa.

Kielar B. Z., 1994, O zróżnicowaniu sposobów oceny jakości przekładów, w: Grucza, F./Kozłowska, Z., Języki specjalistyczne, Warszawa

Kielar B.Z., 2002, Języki specjalistyczne a translatoryka, w: Języki Specjalistyczne. Problemy technolingwistyki, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 171-180.

Lewandowski T, 1984, Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg.

Lukszyn J., 2002, Uniwersalia tekstów specjalistycznych, w: Języki Specjalistyczne. Problemy technolingwistyki, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 41-48.

Lukszyn J., 2003, Parametry analizy tekstów specjalistycznych, w: Kielar B.Z., Grucza S. (red.), Języki specjalistyczne 3, Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 9-23.

Lukszyn J., 2005, Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa.

Lukszyn J., 2008, Tekst specjalistyczny pod lingwistyczna lupą, (w:) Podstawy technolingwistyki I, Lukszyn J. (red.), Warszawa.

Lukszyn J., Zmarzer W., 2006, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

Mamet P., 2002, Relacja pomiędzy kompetencją językową a kompetencją merytoryczną na przykładzie języka biznesu, w: Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 2, Problemy technolingwistyki, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 141-151.

Möhn D./Pelka, R., 1984, Fachsprachen. Eine Einführung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Nord Ch., 2003, Textanalyse und Übersetzen, Tübingen.

Olpińska M., Stępniowska A., 1997, Wybrane zagadnienia z zakresu analizy niemieckiego języka prawnego i prawniczego, w: Przegląd glottodydaktyczny, t. 15, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 79-90.

Stępnikowska A., 1998, Stand, Probleme und Perspektiven der zweisprachigen juristischen Fachlexikographie, Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main

Vater H. 2009, Wstep do lingwistyki tekstu. Tłum. E. Błachut, A. Gołębiowski, Wrocław.

Vater H., 1992, Einführung in die Textlinguistik, München.

Weigt Z., 2004, Język specjalistyczny – dydaktyka – słownik, w: Lewandowski J. (red.), Języki specjalistyczne 4, Leksykografia terminologiczna – teoria i praktyka, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 202-212.

Yeo J.-M., 2003, Textpragmatik, Textfunktion, Textanalyse, Frankfurt a.M.

Zmarzer W., 2003, Typologia tekstów specjalistycznych, w: Kielar B.Z., Grucza S. (red.), Języki specjalistyczne 3, Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, Redaktor serii Języki Specjalistyczne – J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 24-34.

Zakres tematów:

Zakresy tematyczne, w ramach których realizowane są poszczególne projekty magisterskie:

1. Język (specjalistyczny): próba definicji.

2. Język jako właściwość człowieka: antropocentryczna teoria języka.

3. Język ogólny a język specjalistyczny.

4. Procesy akwizycji językowej.

5. Proces komunikacji językowej.

6. Terminologia.

7. Tekst specjalistyczny.

8. Analiza (kontrastywna) języka specjalistycznego (języków specjalistycznych) / tekstu specjalistycznego (tekstów specjalistycznych).

9. Analiza (kontrastywna) słownictwa specjalistycznego.

10. Leksykografia języków specjalistycznych.

11. Dydaktyka języków specjalistycznych / tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

12. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego: problem ekwiwalencji.

13. Analiza translatoryczna tekstów specjalistycznych.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, dyskusja, prezentacje przygotowane przez studentów

Metody i kryteria oceniania:

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie:

- dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności: 3

- prezentacja projektu pracy magisterskiej

Uwagi:

zajęcia dla TTS - dr R. Utri / dr hab. P. Szerszeń (zajęcia na Szturmowej 4)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)