Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 2900-L-HST1
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 12

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 2900-L-HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-10-07 09:45 : 11:15 sala 2
Budynek Pomuzealny
2021-10-14 09:45 : 11:15 sala 2
Budynek Pomuzealny
2021-10-21 09:45 : 11:15 sala 2
Budynek Pomuzealny
2021-10-28 09:45 : 11:15 sala 2
Budynek Pomuzealny
2021-11-04 09:45 : 11:15 sala 2
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Stebnicka
Literatura:

podana do poszczególnych tematów

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne - prezentacja pomocy naukowych, omówienie tematyki zajęć i kryteriów ich zaliczenia.

2. Stan zachowania literatury antycznej do naszych czasów.

Literatura: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979 (SIC! TEN ROK WYDANIA), ss. 9-37; L.D. Reynolds, N.G. Wilson, "Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów", Warszawa 2008, ss. 15-68;

3. Ofiary u Homera (4 kolejne zajęcia).

Źródła: Homer, Odyseja w tłumaczeniu Jana Parandowskiego (wiele wydań).

Literatura: E. Wipszycka, B. Bravo, "Historia starożytnych Greków". Warszawa 1988, ss. 297-335; B. Patzek, "Homer i jego czasy", Warszawa 2007;

L. Trzcionkowski, "Historyczne aspekty eposu homeryckiego”, w: Literatura starożytnej Grecji, red. H. Podbielski, t. I, Lublin 2005, ss. 41-66; W. Lengauer, "Religijność starożytnych Greków", Warszawa, ss. 41-66.

1. zajęcia: co starożytni wiedzieli o Homerze? Teorie powstania poematów Homerowych od wystąpienia Wolfa do teorii formułkowej; znajomość pisma w epoce archaicznej - czy poematy Homerowe mogły zostać napisane w chwili ich powstania? Czas powstania eposów.

2. i 3. zajęcia: akty ofiarne i ich przebieg w "Odysei" - analiza miejsc źródłowych;

4. zajęcia: historyczność świata Homera; epos jako źródło historyczne.

4. Tyrania na Lesbos w świetle utworów Alkajosa (3 kolejne zajęcia).

Źródła: wszystkie fragmenty Alkajosa w: "Liryka starożytnej Grecji", oprac. J. Danielewicz, Warszawa—Poznań 1996; Diogenes Laertios, "Żywoty i poglądy sławnych filozofów", Warszawa 1982 (bądź późniejsze), "PIttakos (ss. 48-52).

Literatura: J. Danielewicz, "Wstęp" do "Liryka starożytnej Grecji"; O. Murray, "Narodziny Grecji", Warszawa 2004, ss. 185-213 (o tyranii); D.L. Page, "Sappho and Alcaeus", Oxford 1955 (część o Alkajosie); M. Węcowski, "Sympozjon, czyli wspólne picie", Warszawa 2011, s. 39-61

1. zajęcia: charakterystyka gatunków lirycznych i okoliczności jej wykonywania; sympozjon - cecha życia greckiej arystokracji; sympozjon w utworach Alkajosa;

2. zajęcia: przewroty polityczne na Lesbos w świetle utworów Allkajosa; sytuacja na Lesbos przed objęciem władzy przez Pittakosa

3. zajęcia: postać Pittakos w utworach Alkajosa i u Diogenesa Laertiosa.

5. Kobieta-obywatelka w Atenach okresu klasycznego (3 kolejne zajęcia).

1. zajęcia:

Źródła: przedstawienia kobiet obywatelek w malarstwie wazowym - uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i otrzymają ilustracje do opracowania;

Literatura: J. Boardman, "Sztuka grecka", Toruń 1999, o malarstwie wazowym na stronach: 35-42; 54-63; 100-123; 198-215; 247-249.

Malarstwo wazowe jako źródło historyczne. Jakie typy naczeń pozostawały w użyciu kobiet? Charakterystyka przedstawień.

2. i 3. zajęcia:

Źródła:

Arystofanes, "Lizystarta" w: "Komedie", t. I, przekład J. Ławińska-Tyszkowska (KONIECZNIE TEN PRZEKŁAD!), Warszawa 2002

Literatura: J. Ławińska-Tyszkowska, "Komedia staroattycka i średnia" w: "Literatura Grecji starożytnej", t. I, Lublin 2005, ss. 875-898.

Cechy komedii starej; zanaliza tekstu; z czego się śmieją widzowie w teatrze oglądając Lizystratę?

6. Debata Mityleńska (3 kolejne zajęcia)

Źródła: Tukidydes, przełożył K. Kumaniecki, wiele wydań, ks. III

Literatura: B. Bravo, E. Wipszycka, „Historiografia antyczna”, w: "Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej (wyd. 2. zmienione), Warszawa 2001, t. I/II, ss. 9-39 oraz 124-128 („Tukidydes”);

B. Bravo et al., "Historia starożytnych Greków", t. II, Warszawa 2009, ss. 393-402 i 442-473.

1. zajęcia: Początki historiografii greckiej (piśmiennictwo historyczne przed Herodotem i Herodot). Tukidydes - życie i działalność. Charakterystyka zachowanego dzieła.

2. zajęcia: kontekst historyczny debaty. Jakie miejsce zajmuje debata (rozdz. 25-50) w całości księgi III? Historyczność postaci Kleona i Diodotosa.

3. zajęcia: Przedmiot debaty. Rola mów w historiografii greckiej.

Metody dydaktyczne:

Praca na zajęciach polega na analizie różnego typu źródeł. Studenci w oparciu o przeczytane źródła oraz literaturę przedmiotu będą dyskutowali nad zadanymi problemami. Przy niektórych tematach planowana jest praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci powinni być obecni na wszystkich zajęciach, zaś każda nieobecność powinna być zaliczona podczas indywidualnej rozmowy na dyżurze. Ocenie podlega przygotowanie do zajęć oraz udział w dyskusji.

Uczestnicy uparcie milczący muszą się liczyć z koniecznością zaliczania partii (w skrajnych wypadkach całości) materiału omawianego w I semestrze.

Przewidywane są dwa kolokwia: z mitologii (na poziomie znajomości książki Jana Parandowskiego) w środku semestru oraz z mapy świata greckiego (na ostatnich zajęciach).

Uwagi:

prof. Krystyna Stebnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.