Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa 2200-1P001S
Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do prawoznawstwa 2200-1P001S
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-11-02 11:30 : 13:00 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-11-09 11:30 : 13:00 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-11-16 11:30 : 13:00 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-11-23 11:30 : 13:00 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2021-11-30 11:30 : 13:00 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Krzysztof Kaleta
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016;

R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001;

S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Zakres tematów:

1. Podstawowe koncepcje prawa. Wieloznaczność terminu "prawo".

2. Prawo a inne regulatory zachowań.

3. Prawo jako zjawisko polityczne.

4. Prawo jako zjawisko językowe.

5. Norma prawna.

6.Rodzaje norm i przepisów. Budowa aktu normatywnego.

7. System prawa.

8. Obowiązywanie prawa.

9. Funkcje prawa. Przestrzeganie prawa.

10. Tworzenie prawa.

11. Stosowanie prawa.

12. Wykładnia prawa.

13. Stosunki prawne.

14. Odpowiedzialność prawna.

15. Sprawiedliwość jako podstawowa wartość prawa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę ćwiczeń. W moderowanej i krytycznej dyskusji omówione zostaną podstawowe zagadnienia prawoznawstwa oraz najważniejsze problemy procesu tworzenia, stosowania i wykładni prawa.

Celem ćwiczeń jest zmotywowanie uczestników do refleksji oraz podjęcia samodzielnych, pogłębionych poszukiwań w obszarze prezentowanej problematyki. Dlatego podstawowe ustalenia nauk prawnych w wskazanych obszarach zostaną skonfrontowane z wyzwaniami związanymi z bieżącymi zmianami w otoczeniu społecznym prawa. Omówione zostaną także wynikające z tych procesów przemiany w obrębie kultury prawnej oraz praktyki prawniczej.

Założeniem zajęć jest uświadomienie uczestnikom w jak istotnym zakresie fundamenty kultury prawnej wyznaczone są przez aksjologiczne podstawy szeroko rozumianej kultury człowieka. W tym celu w trakcie ćwiczeń wykorzystywane będą różnorodne materiały pozwalające ukazać szeroki filozoficzny i społeczny kontekst omawianych zagadnień. Wśród nich znajdą się doniesienia medialne, wystąpienia osób publicznych oraz teksty kultury (od literatury pięknej po teksty kultury popularnej). Wykorzystane zostaną także klasyczne teksty źródłowe z zamiarem przeprowadzenia ich krytycznej i kontekstowej analizy w celu uświadomienia uczestnikom znaczenia przywołanych źródeł w kształtowaniu współczesnej kultury politycznej i prawnej.

Jedne zajęcia w ramach cyklu zostaną przeznaczone na warsztaty z analizy aktu normatywnego w celu doskonalenia praktycznych umiejętności interpretacji źródeł prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium dopuszczającym jest obecność (dozwolone są dwie nieobecności w trakcie semestru) oraz bieżące przygotowanie do zajęć. Ocena zaliczenia uzależniona będzie od aktywności w trakcie ćwiczeń oraz wyników kolokwium w formie pisemnej. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i złożenie w terminie do 30 listopada br. eseju (od 4 do 8 stron znormalizowanego maszynopisu) poświęconego problematyce jednej ze wskazanych lektur:

L. Fuller - Moralność prawa

H. Hart - Pojęcie prawa

F. v. Hayek - Konstytucja wolności

L. Petrażycki - O pobudkach postępowania i O istocie moralności i prawa

Ch. Perelman - Logika prawnicza: nowa retoryka

G. Radbruch – Filozofia prawa

P. Rosanvallon - Dobre rządy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.