Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa Unii Europejskiej [2200-1P008S] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej [2200-1P008S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 3.8
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Ariel Sławiński
Literatura:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Podręcznik prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, IW Europrawo, ISBN: 9788376271675.

M.M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017, C.H. Beck, ISBN: 9788325597412.

G. Búrca, P.P. Craig, EU Law: Text, Cases, and Materials, Oksford 2020, Oxford University Press, ISBN: 978019885664.

M. Horspool et al., European Union Law, Oksford 2018, Oxford University Press, ISBN: 9780198818854.

Literatura wskazana przez prowadzącego - dodatkowe teksty.

Zakres tematów:

Zakres tematów pokrywa się z zakresem wykładów z prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez dr hab. Annę Zawidzką-Łojek, prof. ucz. oraz prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka.

Przedmiotem zajęć będzie omówienie głównych zagadnień prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Są to:

- cele prawa Unii Europejskiej,

- zasady prawa Unii Europejskiej,

- charakter prawny Unii Europejskiej,

- stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego,

- stosunek prawa Unii Europejskiej do prawa międzynarodowego publicznego,

- ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej,

- systematyka i hierarchia aktów prawa Unii Europejskiej,

- proces legislacyjny,

- instytucje Unii Europejskiej,

- skutek wertykalny i horyzontalny prawa Unii Europejskiej,

- skutki niewłaściwej implementacji prawa Unii Europejskiej,

- sprawy rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Prowadzący wychodzi z założenia, że studentki i studenci są zaznajomieni z materiałem, który ma być omawiany na danych zajęciach. Indyferentne jest to, czy wiedza pochodzi z wykładu kursowego, lektury podręcznika czy została uzyskana w inny sposób.

Przed każdymi zajęciami studentki i studenci zostaną poproszeni o przeczytanie wybranych orzeczeń TSUE lub tekstów źródłowych. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu metody sokratycznej, dialogu prowadzącego ze studentkami i studentami. Prowadzący planuje przeprowadzać dyskusje na tematy bieżące w miarę zainteresowania ze strony studentek i studentów.

Celem zajęć jest wykształcenie warsztatu prawniczego, rozwinięcie i zrozumienie zastosowania metody formalno-dogmatycznej w naukach prawnych oraz znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w praktyce prawa. Będzie to realizowane w szczególności poprzez metodę case-study, powszechnie stosowaną w zachodnich uniwersytetach w odniesieniu do nauczania prawa Unii Europejskiej.

Nadmiarowe nieobecności są zaliczane przez studenta lub studentkę poprzez krótką wypowiedź pisemną oraz rozmowę na dyżurze. Krótka wypowiedź pisemna powinna spełniać wymogi formalne rozprawy naukowej, a zatem wskazywać tezę badawczą, hipotezy pomocnicze, argumentację oraz konkluzje. Wymagane są przypisy (OSCOLA, Harvard, Chicago lub szkoła polska) oraz bibliografia. Prowadzący nie sprawdza prac pisemnych sporządzonych niezgodnie z wymaganiami formalnymi i odsyła je celem uzupełnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć wymaga spełnienia następujących kryteriów formalnych:

- mniej niż 3 nieobecności studentki lub studenta, ewentualnie zaliczone nieobecności w większej liczbie,

- przystąpienie do kolokwium pisemnego obejmującego zagadnienia obowiązkowych orzeczeń egzaminacyjnych i uzyskanie co najmniej 61% punktów,

- przystąpienie do kolokwium ustnego obejmującego zagadnienia objęte wykładem prawa Unii Europejskiej oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

Aktywny udział w zajęciach studentek i studentów może stanowić podstawę do odstąpienia od części z ww. wymagań. Jednocześnie należy wskazać, że aktywny udział wyłącznie części osób studenckich będzie stanowić podstawę do odstąpienia od części z ww. wymagań wyłącznie w odniesieniu do tych osób.

Uwagi:

Studentce lub studentowi przysługują dwie nieobecności. Nie jest wymagane, ani wręcz oczekiwane wyjaśnianie przyczyny nieobecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)