Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala 102
Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Romuald Kraczkowski
Literatura:

A. Ajnenkiel: Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791 – 1997, Warszawa 2001

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 6

J. Baszkiewicz: Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001

A. Moniuszko: Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI -XVIII w.): zarys wykładu z wyborem źródeł. Warszawa 2017

A. Pułło: Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007

K. Sójka-Zielińska: Historia prawa, wyd. 10 i późn.

M. Sczaniecki: Powszechna historia państwa i prawa, wyd. 9

M. Wąsowicz: Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3

M. Wąsowicz: Prawo i obywatel, Warszawa 2015

W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1. Periodyzacja;

2. Następstwo tronu w monarchii patrymonialnej i w monarchii stanowej;

3. Wolna elekcja viritim;

4. Urzędy centralne i lokalne;

5. Sądy stanowe;

6. Najważniejsze instytucje dawnego prawa osobowego, w tym małżeńskiego;

7. Najważniejsze instytucje dawnego prawa małżeńskiego majątkowego;

8. Prawo własności - treść, nabycie. utrata;

9. Zastaw i jego formy. Hipoteka;

10. Sejm walny koronny. Sejm walny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

11. Próby reform ustrojowych od Sejmu Konwokacyjnego 1764 r., Rada Nieustająca;

12. Ustawa rządowa 3 maja 1791 r.;

13. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela;

14. Proces skargowy;

15. Mieszany proces karny.

Semestr letni

1. Instytucje napoleońskie w feudalnej rzeczywistości Księstwa Warszawskiego;

2. Czy rosyjski monarcha absolutny mógł być polskim monarchą konstytucyjnym?

3. Uwłaszczenie, samorząd terytorialny i sądownictwo administracyjne w Prusach według koncepcji Heinza Rudolfa von Gneista;

4. Uwłaszczenie w Austrii. Samorząd terytorialny, gminny i powiatowy w Cesarstwie Austriackim. Sądownictwo administracyjne według koncepcji Ernesta Bernatzika;

5. Uwłaszczenie w Królestwie. Samorząd gminny w Królestwie Polskim;

6. Ustrój autonomiczny Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (dyplom październikowy, patent lutowy, Statut krajowy. Kurialny system wyborczy do Sejmu krajowego;

7. Przymiotniki wyborcze.

8. Prowizoria ustrojowe u początków Polski odrodzonej;

9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku konstytucją republiki parlamentarnej: naczelne zasady ustroju, w tym istota parlamentarnej formy rządów.

10. Czy nowela sierpniowa przełamywała system konstytucji marcowej? Precedensy konstytucyjne;

11. Ustrój autorytarny – polska konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku – odwrót od koncepcji równości praw politycznych obywateli (Legion Zasłużonych wg koncepcji W. Sławka

12. Konstytucja federalna USA;

13. Ustrój konstytucyjny V Republiki Francuskiej;

14. Kierownicza rola partii marksistowsko – leninowskiej;

15. Zasady ustroju i Konstytucja PRL.

Metody dydaktyczne:

Analiza źródeł, minireferaty, dyskusja, rozwiązywanie stanów faktycznych (na podstawie propozycji studentów).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie obecności. Na ocenę 4 lub wyższą, na egzamin przedterminowy praca pisemna na jeden z omawianych tematów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)