Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe [2200-1K013S] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo prywatne międzynarodowe [2200-1K013S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala A3
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 117
Limit miejsc: 700
Prowadzący: Mateusz Pilich
Strona domowa grupy: http://www.ppm.mateuszpilich.edh.pl
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 16, Warszawa 2016

2. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 5, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A/20B/20C, Warszawa 2015

2. J. Poczobut (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2017

Pomoce dydaktyczne:

1. M. Pilich, Zbiór kazusów do prawa prywatnego międzynarodowego. http://www.ppm.mateuszpilich.edh.pl

2. J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski (red.), Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, Wrocław 2012, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/37725/edition/39356?language=pl

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do prawa prywatnego międzynarodowego:

a) pojęcie ppm (znaczenie szerokie i wąskie),

b) stosunek do innych dziedzin prawa (w tym MPC),

c) nauka o budowie norm kolizyjnych (zakres, łączniki, kwalifikacja pojęć prawnych),

d) źródła prawa prywatnego międzynarodowego;

2. Część ogólna prawa prywatnego międzynarodowego:

a) odesłanie,

b) stosowanie obcego prawa publicznego,

c) klauzula porządku publicznego,

d) przepisy wymuszające swoje zastosowanie,

e) niejednolite prawo,

f) obejście prawa,

g) statut zastępczy, statut posiłkowy,

h) stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa;

3. Część szczegółowa ppm:

a) statut personalny osób fizycznych,

b) statut personalny osób prawnych,

c) prawo właściwe dla pełnomocnictwa,

d) prawo właściwe dla formy czynności prawnych,

e) statut dawności, w tym przedawnienia,

f) statut zobowiązań kontraktowych,

g) statut zobowiązań z jednostronnych czynności prawnych,

h) statut zobowiązań pozaumownych (Rzym II, konwencja haska o prawie właściwym dla wypadków drogowych),

i) statut stosunków rodzinnych (zawarcie małżeństwa, rozwód i separacja, stosunki majątkowe i osobiste małżonków, pochodzenie dziecka, przysposobienie, odpowiedzialność rodzicielska, opieka i kuratela),

j) statut spadkowy (rozporządzenie 650/2012, konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych)

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w języku polskim, wspomagany prezentacjami.

Studenci mogą otrzymywać i zadawać pytania. Nie wyklucza się zalecania bieżącej lektury materiałów uzupełniających wykraczających poza sylabus (np. orzecznictwa sądów, krótkich tekstów naukowych).

Pogłębieniu rozumienia treści wykładu oraz rozwinięciu praktycznej umiejętności stosowania norm prawa prywatnego międzynarodowego służą ćwiczenia z przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin zakończony egzaminem ustnym (standardowo złożonym z trzech-czterech pytań dotyczących węzłowych zagadnień wykładu: części ogólnej i szczegółowej ppm).

Ćwiczenia mogą kończyć się zaliczeniem w formie kolokwium lub podobnej, stosownie do wymagań ustalanych przez prowadzących zajęcia.

Uwagi:

Egzamin i ćwiczenia nie są obowiązkowe dla osób zamierzających zdawać egzamin i uzyskać punkty ECTS z przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe.

Jednakże z uwagi na skalę trudności przedmiotu samodzielne przygotowanie do egzaminu na podstawie podręcznika lub innych materiałów nie jest zalecane.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)