Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i spadkowe - ćwiczenia [2200-1CK001S] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rodzinne i spadkowe - ćwiczenia [2200-1CK001S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 2.8
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Witold Borysiak
Literatura:

Podręczniki:

- Prawo rodzinne i opiekuńcze

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 10 wydanie (2020)

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, 5 wydanie (2016)

- Prawo spadkowe

E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, 13 wydanie (2020)

P. Księżak, Prawo spadkowe, 1 wydanie (2017)

- Materiały pomocnicze:

T. Sokołowski, Prawo rodzinne: zarys wykładu, Poznań 2013 (wyd. 6)

J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, 2011 (7 wyd.)

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III (prawo spadkowe i rodzinne), wprow. K. Pietrzykowski, 2011 (wyd. 2)

Inna dodatkowa literatura podawana jest na udostępnianych studentom prezentacjach i w miarę możliwości udostępniana jest w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) na uniwersyteckiej platformie Kampus.

Zakres tematów:

1. Informacje ogólne. Wprowadzenie do prawa rodzinnego

Ignatowicz-Nazar: Rozdział I, Rozdział II

Smyczyński: Wprowadzenie

2. Zawarcie małżeństwa i jego unieważnienie

Ignatowicz-Nazar: Rozdział III (§ 8-9), Rozdział V (§ 19-21)

Smyczyński: Rozdział I

3. Prawa i obowiązki małżonków. Małżeńskie ustroje majątkowe I

Ignatowicz-Nazar: Rozdział III (§ 10-11), Rozdział IV

Smyczyński: Rozdział II, Rozdział III

4. Małżeńskie ustroje majątkowe II

Ignatowicz-Nazar: Rozdział IV

Smyczyński: Rozdział III

5. Ustanie małżeństwa (rozwód, separacja)

Ignatowicz-Nazar: Rozdział III (§ 12), Rozdział V (§ 22-25)

Smyczyński: Rozdział IV, Rozdział V

6. Pochodzenie dziecka (macierzyństwo i ojcostwo). Władza rodzicielska

Ignatowicz-Nazar: Rozdział VI (§ 26-30), Rozdział VII

Smyczyński: Rozdział VI, Rozdział VII

7. Przysposobienie. Obowiązek alimentacyjny. Opieka i kuratela

Ignatowicz-Nazar: Rozdział VI (§ 31-32), Rozdział VIII, Rozdział IX

Smyczyński: Rozdział VIII, Rozdział IX, Rozdział X, Rozdział XI

8. Wprowadzenie do prawa spadkowego. Dziedziczenie – zagadnienia ogólne

Skowrońska-Bocian: Rozdziały I-III

Księżak: Rozdziały 1-2

9. Dziedziczenie ustawowe

Skowrońska-Bocian: Rozdział IV

Księżak: Rozdział 3

10. Testament – zagadnienia ogólne, forma, wykładnia

Skowrońska-Bocian: Rozdział V, Rozdział VI

Księżak: Rozdziały 4-5

11. Treść testamentu (ustanowienie spadkobiercy, zapis, polecenie)

Skowrońska-Bocian: Rozdział VII

Księżak: Rozdziały 6-10

12. Stanowisko prawne spadkobiercy. Odpowiedzialność za długi spadkowe

Skowrońska-Bocian: Rozdział VIII

Księżak: Rozdziały 13-16

Kolokwium (prawo rodzinne i spadkowe – tematy od 1 do 12)

13. Zachowek

Skowrońska-Bocian: Rozdział IX

Księżak: Rozdział 12

14. Wspólność majątku spadkowego. Dział spadku. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Skowrońska-Bocian: Rozdziały X

Księżak: Rozdziały 19

15. Umowy dotyczące spadku. Międzyczasowe prawo spadkowe

Skowrońska-Bocian: Rozdziały XI-XII

Księżak: Rozdziały 11 oraz 17-18

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach omawiane są zagadnienia wedle spisu tematów. Studenci mają wskazane zadane partie materiału z podręcznika, źródła oraz wskazaną literaturę. Po zajęciach mają także dostęp do prezentacji multimedialnych poszerzających i porządkujących materiał a dostępnych dla nich na uniwersyteckiej platformie Kampus (https://kampus.come.uw.edu.pl/ → Kursy wydziałowe i instytutowe → Wydział Prawa i Administracji → Prawo cywilne II cz. b (prawo rodzinne i spadkowe). Przygotować mają także zadane na zajęcia kazusy oraz tabele. Na zajęciach prowadzący aktywnie sprawdza wiedzę studentów z dotychczas przerobionych tematów oraz przygotowane kazusy omawiając je ze studentami i na tej podstawie. Nie są przewidziane prezentacje studenckie.

Materiały na kolejne zajęcia i polecana dodatkowa literatura (w formie artykułów) podawana jest w ramach spisu tematów oraz na udostępnianych prezentacjach. W miarę możliwości jest też ona udostępniana w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) na uniwersyteckiej platformie Kampus.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z prawa rodzinnego i spadkowego w formie "kolokwium z książką".

Ocena w czasie zajęć wiedzy wyniesionej z dotychczas odbytych zajęć (w tym wykładów) oraz przygotowania do aktualnych zajęć.

Ocena prac domowych: kazusów, tabelek oraz innych zadań przygotowanych na podstawie podręcznika oraz udostępnianych studentom prezentacji multimedialnych

Ocena podczas zajęć aktywności oraz umiejętności logicznego i precyzyjnego myślenia.

Egzamin ustny dla wybranych osób podchodzących do egzaminu przedterminowego: ocena wiedzy wyniesionej z zajęć i umiejętności argumentacji.

Egzamin pisemny dla osób zagrożonych niezaliczeniem ćwiczeń: ocena wiedzy wyniesionej z zajęć i umiejętności argumentacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)