Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot wybieralny III 3302-PW2sz3-Z
Semestr zimowy 2021/22
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przedmiot wybieralny III 3302-PW2sz3-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2021/22 (2021Z) (jeszcze nie rozpoczęty)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-10-06 13:15 : 14:45 sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-10-13 13:15 : 14:45 sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-10-20 13:15 : 14:45 sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-10-27 13:15 : 14:45 sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2021-11-03 13:15 : 14:45 sala 1.013
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Geller
Literatura:

Propozycje literatury przedmiotu:

Hickey, Raymond 2013. The Handbook of Language Contact. Wiley-Blackwell

Hufeisen, Britta (et. al. Hrg.) 2018 Sprachbildung und Sprachkontakt im Deutsch-Polnischen Kontext. Peter Lang

Nyenhuis, Agnieszka 2011. Deutsche und Polen im Sprachkontakt: polnische Spracheinflüsse im deutschen Schlesien. Peter Lang

Riehl, Claudia 2004 Sprachkontaktforschung. Gunter Narr Verlag

Zakres tematów:

Niemiecko-Polski kontakt językowy/Deutsch-Polnischer Sprachkontakt

1. Czym jest kontakt językowy:

- Od kontaktu społecznego do przenikania się języków

- O strategiach pokonywania barier językowych

2. Polsko-niemiecki kontakt językowy:

- Jakimi kanałami niemiecki przenikał do polskiego?

- Kontakt bezpośredni i pośredni

3. Językowa próba sił:

- Czy język może mieć prestiż?

- Języki mniejszościowe i większościowe

- Jedno państwo kilka języków (dysglosja)

4. Społeczne skutki kontaktu językowego

- Tożsamość językowa

- Wielojęzyczność

- Zamiana języka

- Wymieranie języków

5. Wielojęzyczność jako pole rywalizacji językowej:

- Czy język rodzimy pomaga czy przeszkadza w nauce drugiego języka?

6. Jak działa umysł osoby dwujęzycznej (model produkcji mowy)

- Słownik w głowie (Leksykon mentalny)

- Format w głowie (Struktura mentalna)

7. „Gościnność” językowa:

- Kiedy i dlaczego wpuszczamy obce słowa i zwroty (przełączanie kodu)

8. „Pożyczki na wieczne nieoddanie”: języka-dawca i język-biorca

- Zapożyczenia materialne (materii językowej)

- Zapożyczenia mentalne (wzorców językowych)

9. Etymologia: detektywistyka lingwistyczna

10. Germańskie zapożyczenia w polszczyźnie: przegląd

11. Słowiańskie zapożyczenia w niemieckim: przegląd

12. Przesuwanie granic językowych

- Językowa „pomoc sąsiedzka” (adstrat)

- Językowy „wykrywacz do metalu” (substrat)

- Metoda mapowania zapożyczenia i jego źródłosłowu

13. Słowiańsko-Germańskie języki mieszane na terytorium Polski

- np. język śląski

14. „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”

- Językowy Obraz Świata Polaków i Niemców

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

- opracowanie zagadnień z sylabusa na podstawie własnej kwerendy źródeł internetowych i/lub wskazanej lektury

- kwerenda słownikowa

- opracowywanie etymologii

- prezentacje PP indywidualne i/lub grupowe

- dyskusja: argumentacja na rzecz własnego stanowiska

- indywidualne konsultacje przygotowujące do prezentacji indywidualnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się:

- w 60% - przygotowanie i przedstawienie co najmniej dwóch prezentacji wybranych zagadnień z sylabusa ocenianych pod kątem poprawności merytorycznej i formalnej w połowie przez uczestników seminarium ("peer-to peer") i w połowie przez prowadzącą seminarium.

- w 40 % - aktywny udział w dyskusji na zajęciach

lub

praca semestralna polegająca na opracowaniu historii dwóch zapożyczeń metodą "mapowania" (p. sylabus) oceniona przez prowadzącą seminarium.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w języku niemieckim, lektury również w języku polskim i angielskim.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet, Zoom lub i platforma Campus).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.