Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.2 [3200-L1-0KKKCR2] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski, poz.2 [3200-L1-0KKKCR2]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 3.128
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-14 09:45 : 11:15 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2023-06-14 13:15 : 14:45 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2023-06-14 15:00 : 16:30 sala 3.128
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2023-06-15 09:45 : 11:15 sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Literatura:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Амиантова Э.И. (ред.), 1989, Сборник упражнений по лексике русского языка. Москва.

Баско Н.В., 2019, Изучаем русский, узнаем Россию. Учебное пособие по развитию речи, практической стилистике и культурологии. Москва.

Вьюнов Ю. А.,2011, Россия на рубеже XX-XXI веков учебное пособие по страноведению для иностранных студентов, стажеров, преподавателей из зарубежных стран, изучающих русский язык. Москва.

Дерягина С., Мартыненко Е.,2012, Лексический практикум-тренинг. Электронное учебно-справочное пособие. Рабочая тетрадь (+CD), Москва.

Кузнецов Ф.Л.(ред.), 2009, Из истории русской культуры: учебное пособие для иностранных граждан. Москва.

Сергеева А.В., 2004, Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. Москва.

Gołubiewa A., Czeczuga W.,Węcławiak P., 2012, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach. PWN.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

Гайбарян О. Е, Кузнецова А.В., 2002, 300 диктантов по русскому языку. Изд. «Владис», Ростов-на-Дону.

Глазунова О.И., 2011, Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях (Морфология+Синтаксис), СПб.

Ефремова Т.Ф., Костомаров В. Г.,1993, Словарь грамматических трудностей русского языка. Москва.

Кайдалова А.И., Калинина И. К.,1983, Современная русская орфография. Москва.

Ласкарева Е.Р., 2008, Чистая грамматика, СПб.

Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е., 2000, Русский язык: Практическая грамматика с упражнениями, Москва.

Розенталь Д.Э.,1988, Русский язык (для поступающих в вузы). Сборник упражнений. Москва.

Розенталь Д.Э.,1997, Справочник по правописанию и литературной правке. Изд. Айрис Рольф. Москва

Розенталь Д.Э., 2004, Русский язык (для поступающих в вузы). Москва

Ткаченко Н.Т.,1999, Тесты по грамматике русского языка. Часть 1 (Грамматика и орфография). Москва.

Dobrowolski J., 2004, 300 Ćwiczeń z Gramatyki Języka Rosyjskiego. Warszawa.

Gołubiewa A., Kuratczyk M., 2008, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Warszawa.

PISANIE I CZYTANIE

Афанасьев Н.А., Попова Т.И., 2009, Палитра стилей: Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. СПб.: Златоуст.

Колесова Д. В., Харитонов А. А., 2013, Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. СПб, 2013.

Розова О. Г., 2007, Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие для продвинутого этапа (I-II сертификационные уровни). М.: Рус. яз. курсы.

Солганик Г. Я., 1999, Стилистический словарь публицистики: Около 6000 слов и выражений. М.

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному B2-С1, 2017, Письмо. Златоуст, 2017.

Водина Н. С., Иванова А. Ю. и др. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. М.: Флинта: Наука, 2009

В мире людей. Вып. 3. Чтение. Говорение. Часть 1. ТРКИ-2 : учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран.

Бузальская, Е.В., Любимова, Н.А. Пространство эссе. Пособие по развитию творческих умений письменной речи у иностранных учащихся.

Колесова Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Учебное пособие для изучающих русский язык.

UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE

Gołubiewa A., Kuratczyk M., 2008, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami. PWN.

Гайбарян О. Е, Кузнецова А.В., 2002, 300 диктантов по русскому языку. Изд. «Владис», Ростов-на-Дону.

Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г., 1993, Словарь грамматических трудностей русского языка. М.

Кайдалова А. И., Калинина И. К., 1983, Современная русская орфография. Изд. «Высшая школа»

Ласкарева Е.Р., 2008, Чистая грамматика, СПб.

Розенталь Д. Э., 1988, Русский язык (для поступающих в вузы). Сборник упражнений. Издательство Московского университета.

Розенталь Д. Э., 1997, Справочник по правописанию и литературной правке. Изд. Айрис Рольф. Москва

Розенталь Д. Э., 2004, Русский язык (для поступающих в вузы). Издательский дом «Дрофа». Москва

Ткаченко Н. Т., 1999, Тесты по грамматике русского языка. Часть 1 (Грамматика и орфография). Москва.

Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке, Москва 1985.

Ресурсы интернета – грамота.ру.

Cwejman N., Torzecka W., Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne, Warszawa 1979.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Zakres tematów:

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

1. Życie zawodowe (czynniki wpływające na wybór zawodu, preferencje młodego pokolenia, praca w systemie wartości człowieka, problemy związane z zatrudnieniem, równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy itp.).

2. Podróże, system transportu, środki komunikacji w Rosji, ciekawostki geograficzne i krajobrazowe, zabytki Warszawy i Moskwy, kuchnia regionalna.

3. Zwyczaje, obyczaje i tradycje świąteczne.

4. Rosyjskie baśnie: postacie, magiczne atrybuty, frazeologia.

5. Współczesny rosyjski język młodzieżowy: sposoby zwracania się, nazywania współczesnych zjawisk etc.

6. Rosyjski świat: muzyka, telewizja, najbardziej popularne filmy rosyjskie, Internet.

7. Życie współczesne: omawianie aktualnych wydarzeń (na podstawie obejrzanych programów telewizji rosyjskiej oraz rosyjskich gazet i czasopism).

PISANIE I CZYTANIE

1. Życzenia.

2. Formularz.

3. Opis/charakterystyka przedmiotu, pomieszczenia, zjawiska.

4. Tropy stylistyczne (metafory, porównania, eufemizmy, peryfrazy, metonimie itd.).

5. Pisanie twórcze (z zastosowaniem tropów stylistycznych): bajka, opowiadanie na wybrany temat.

6. Teksty reklamowe. Leksyka związana z reklamą (rodzaje reklamy, nośniki reklamowe, popularne rosyjskie slogany reklamowe).

7. Ogłoszenie („Sprzedam/kupię”, „Szukam pracy/dam pracę”, „Znalezione/Zgubione” itd.).

8. Uzupełnianie tekstu informacyjnego (artykuł prasowy) z lukami (wybór właściwej leksyki – najpierw spośród kilku propozycji, potem samodzielne wypełnianie luk z kontekstu).

9. Specyfika tekstów dialogowych (swobodna rozmowa, styl potoczny). Pisanie dialogu na wybrany temat.

10. Czytanie analityczno-syntetyczne.

GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

1. Liczebnik.

2. Rodzaje liczebników.

3. Odmiana liczebników głównych i porządkowych.

4. Konstrukcje typu: liczebnik (2, 3, 4) + rzeczownik; liczebnik (2, 3, 4) + przymiotnik + rzeczownik.

5. Pisownia liczebników.

6. Zaimki i ich pisownia.

7. Rodzaje zaimków.

8. Czasownik – tworzenie form osobowych.

9. Wielkie i małe litery.

UMIEJĘTNOŚCI ZINTEGROWANE

1. Rekcja czasowników – różnice polsko-rosyjskie na podstawie wybranych czasowników.

2. Czasowniki prefiksalne – znaczenia polskich i rosyjskich przedrostków, analiza kontrastywna najczęściej używanych czasowników prefiksalnych.

3. Użycie przyimków przyczynowych.

4. Zaimki przeczące.

5. Zaimki przeczące w połączeniu z przyimkami.

6. Zaimki z cząstkami -то, -нибудь, -либо.

7. Paronimy i słowa bliskoznaczne. Wybrane kolokacje w języku rosyjskim.

8. Frazeologizmy – ćwiczenia utrwalające i rozszerzające treści realizowane w module „Mówienie i słuchanie”.

9. Styl oficjalny i potoczny, styl naukowy.

10. Praktyczne ćwiczenia fonetyczne – doskonalenie umiejętności nabytych w ramach modułu „Fonetyka” w I semestrze: głośne czytanie i głośne odtwarzanie z pamięci tekstów z wykorzystaniem poznanych konstrukcji intonacyjnych, omawianie aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego moduł. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

Kryteria oceniania – egzamin:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na części pisemnej egzaminu to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas części ustnej sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w sem. II kursu KKK. Część ustna oceniana jest wg. Następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie przerabianego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z egzaminu jest średnią ocen z części pisemnej i części ustnej egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Uwagi:

TTS - XR zajęcia łączone z RX

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)