Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego z j. polskiego na j. rosyjski (C) [3200-L2-2WTSCR] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego z j. polskiego na j. rosyjski (C) [3200-L2-2WTSCR]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Małachowicz
Literatura:

●Dzierżanowska H., 1988, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa: PWN.

●Grucza S., Marchwiński A., Płużyczka М. (red.), 2013. Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

●Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA.

●Lukszyn J. (red.), 2001, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

●Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

●Płużyczka M., 2010, Bezekwiwalentowość a kontekst kulturowy w tłumaczeniu specjalistycznym,(w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

●Wojtasiewicz O., 1996, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: TEPIS.

●materiały własne prowadzącego.

Zakres tematów:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

●elementy analizy pretranslacyjnej oraz czynniki wpływające na ostateczny kształt tłumaczenia;

●podstawowe źródła znajdowania ekwiwalentów tłumaczeniowych (słowniki, teksty paralelne, korpusy językowe);

●przykłady użycia konkretnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych;

●wybory, przed którymi staje tłumacz przekładając określony tekst w określony sposób i ich możliwe konsekwencje;

●najczęściej popełniane błędy tłumaczeniowe oraz sposoby ich znajdowania i unikania;

●fałszywi przyjaciele tłumacza;

●etyka zawodowa tłumacza.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia oparte na wykorzystaniu tłumaczonych tekstów oraz tekstów paralelnych, omawianie błędów, giełda pomysłów, pytania i odpowiedzi.

Metody pracy: zajęcia w grupie/ praca indywidualna, ćwiczenia, dyskusje, redagowanie tekstów, prace pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- 50% stanowi średnia ocen z tłumaczeń przygotowanych przez studenta (2 lub 3 teksty);

- 30% stanowi ocena z zajęć dydaktycznych, np.: wykonywanie prac domowych, zaangażowanie w trakcie zajęć;

- 20% stanowi ocena z testów kontrolnych dotyczących słownictwa i zagadnień poruszanych na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej (3) ze wszystkich komponentów.

2. Ocenę końcową wystawia się na podstawie poniższej skali:

60%-69,9% = 3

70%-74,9% = 3+

75%-84,9% = 4

85%-89,9% = 4+

90%-100% = 5

3. Ocena z przedmiotu obejmuje:

- 30% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć;

- 20% testy kontrolne;

- 50% tłumaczenia na ocenę.

WARUNKI ZALICZENIA

1. Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ponad ten limit można odrobić poprzez wykonanie prac dodatkowych. Jeśli student posiada zwolnienie lekarskie lub równoważny dokument pozwalający usprawiedliwić nieobecność, musi go przedłożyć prowadzącemu.

2. Student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Każde nieprzygotowanie będzie uwzględniane w ocenie z zaangażowania w zajęcia.

3. Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich prac tłumaczeniowych. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego. Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Uwagi:

XR

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem narzędzi Google Meet i Google Classroom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)