Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz.3 [3200-L2-KKKCN03] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz.3 [3200-L2-KKKCN03]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala Z.613
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 3.120
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 1.610
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 1.611
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 13:10 - 14:40
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-12-02 09:45 : 11:15 sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2022-12-02 13:15 : 14:45 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2022-12-05 13:15 : 14:45 sala 3.120
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2022-12-08 09:45 : 11:15 sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2022-12-09 09:45 : 11:15 sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Bajerowska, Anna Bonek, Anna Jędrzejczyk, Mariusz Mela
Literatura:

Bęza S., Kleinschmidt A. (2018): Deutsch im Büro. Warszawa: Poltext

Jędrzejczyk. A. (2017): Marketingdeutsch. Warszawa: Poltext

Polland Th., (2014): Fit für das DSD I mit ausführlicher Schreibschule. Hueber Verlag

Roche J.-M. (red.) (2005): Fit für den TestDaF. Tipps und Übungen. Ismaning: Max Hueber Verlag

Szarmach-Skaza H., Tkaczyk K. (1996): Wörter-Bäume. słownictwo niemieckie : bogata tematyka, interesujące teksty, ciekawe ćwiczenia, asocjogramy. Warszawa: PWN

- K. Hall/ B. Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, München: Hueber 2006.

- G.Helbig,J.Buscha 2001 Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt KG, Berlin und München

- G. Helbig, J. Buscha 2000, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München

- A. Buscha/ S. Szita/ S. Raven: C Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau C1 – C2. Leipzig 2013.

- C. Fandrych (ed.): Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart 2012.

- F. Jin, /U. Voß: Deutsch als Fremdsprache. Grammatik aktiv B2 - C1. Verstehen - Üben - Sprechen. Berlin: Cornelsen 2017.

- F. Jin, /U. Voß: B2-C1 Grammatik aktiv. Verstehen – Üben – Sprechen. Berlin 2017.

- Audycje radiowe i telewizyjne, krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne

- Deutsche Welle. Bonn. (www.dw.com)

- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (www.dwds.de)

- Duden Universalwörterbuch (www.duden.de)

Zakres tematów:

MÓWIENIE/SŁUCHANIE/LEKSYKA

- Współczesne życie społeczne i polityczne

- Współczesna kultura krajów niemieckojęzycznych

- Nauka i technologia.

- Praca i zatrudnienie.

- Edukacja.

- Internet.

- Audycje radiowe i telewizyjne, krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne

- Prezentacja siebie

- Przedstawienie własnej opinii

- Uzasadnienie własnej opinii

- Argumentacja

- Udzielanie rady

- Opis statystyki

- Prezentacja ustna

- Próbny ustny egzamin (1 zajęcia)

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

Powtórzenie czasów i form czasownika.

Zdania podrzędnie złożone. Struktura zdania podrzędnie złożonego.

Zdania pytające.

Zdania względne.

Zdania warunkowe; słowa i frazy wprowadzające zdania warunkowe.

Przysłówki zaimkowe.

Mowa zależna i niezależna: czasowniki wprowadzające mowę zależną; zmiany czasów gramatycznych, zmiany zaimków, zmiany okoliczników czasu i miejsca oraz zmiany szyku wyrazów w zdaniu przy relacjonowaniu pytań; zmiany dotyczące czasowników modalnych.

Przygotowanie do egzaminu.

PISANIE I CZYTANIE

- Analiza tekstów pod względem budowy i spójności tematycznej

- Pisanie artykułu do gazety

- Pisanie tekstu prezentacji

- Pisanie konspektu pracy naukowej

- Korespondencja biznesowa

- Pisanie listów oficjalnych lub zażaleń pisemnych

- Pisanie raportu – forma i treść

- Pisanie podsumowań

- Formułowanie paragrafu i streszczenia

- Pisma formalne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Uwagi:

XN0

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)