Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia obszaru języka C - j. niemiecki [3200-L3-0KOJCN] Rok akademicki 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura i historia obszaru języka C - j. niemiecki [3200-L3-0KOJCN]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1.158
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Boris Schwencke
Literatura:

Bertelsmann, Die Chronik der Deutschen, München, 2009;

Brockhaus, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Leipzig 2004;

Suckale, R., Kunst in Deutschland – von Karl dem Großen bis heute, Köln, 1998;

Schulze, H., Kleine deutsche Geschichte, München 1996;

Tatsachen über Deutschland, Frankfurt am Main, 2008;

Zybura, M., Niemcy w Polsce, Wrocław 2001.

Zakres tematów:

I semestr

1.

Die deutsche Sprache und der deutschsprachige Raum (Deutschland, Österreich, die Schweiz, deutschsprachige Minderheiten)

Język niemiecki i obszar niemieckojęzyczny (Niemcy, Austria, Szwajcaria, mniejszości niemieckojęzyczne)

2.

Geographie des deutschsprachigen Raumes

Geografia obszaru niemieckojęzycznego

3.

Tourismus, Sehenswürdigkeiten und Denkmäler

Turystyka i zabytki

4.

Römisch-germanische und fränkische Zeit

Okres rzymsko-germański i frankijski

5.

Hoch- und Spätmittelalter

Średniowiecze

6.

Renaissance und Barock, Reformation und Dreißigjähriger Krieg

Renesans i barok, reformacja i wojna trzydziestoletnia

7.

18. und 19. Jahrhundert

XVIII i XIX wiek

8.

Bismarckzeit und Reichsgründung

Epoka bismarkowska i Zjednoczenie Niemiec

9.

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik

Pierwsza wojna światowa i Republika Weimarska

10.

Nationalsozialismus, Drittes Reich und Zweiter Weltkrieg

Niemcy hitlerowskie, Trzecia Rzesza i II wojna światowa

11.

Neuanfang , Zwei deutsche Staaten

Nowe początki, Dwa państwa niemieckie

II semestr

12.

Vom Mauerbau zum Mauerfall (1961-1989)

Od budowy do upadku muru (1961–1989)

13.

Die deutsche Einheit (ab 1989)

Jedność niemiecka (od 1989)

14.

Österreich

Austria

15.

Schweiz

Szwajcaria

16.

Deutschland, Österreich und die Schweiz an der Jahrtausendwende

Niemcy, Austria i Szwajcaria na koniec tysiąclecia

17.

Politik und Parteiensystem

Polityka i partie polityczne

18.

Medien

Media

19.

Kunst und Kultur des deutschsprachigen Raumes

Sztuka i kultura obszaru niemieckojęzycznego

20.

Gesellschaftliche Veränderungen

Przemiany społeczne

21.

Traditionen, Folklore, Feste und Feiertage

Tradycja, folklor i święta

22.

Kulinarisches: Essen und Trinken in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kuchnia w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

23.

Deutsch-polnische Beziehungen, Deutsche in Polen, Polen in Deutschland

Stosunki polsko-niemieckie, Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech

24.

Abschlusstest,Kolloquium

Test końcowy, kolokwium

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, objaśnienia, omawianie, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa: rozwiązywanie problemów, ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (teksty, nagrania), analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi;

Metody dydaktyczne eksponujące: przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie i konsultacje indywidualne, ćwiczenia, tłumaczenia, prezentacje multimedialne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć, przygotowania do zajęć i przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu aktualnej problematyki politycznej, społecznej i kulturowej danego obszaru językowego);

- wynik pisemnego sprawdzianu z geografii obszaru niemieckojęzycznego (znajomość mapy fizycznej, politycznej i gospodarczej);

- wynik egzaminu końcowego

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć (aktywność): 25%

- ocena z pisemnego sprawdzianu z geografii: 25%.

- ocena z egzaminu: 50%.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej, sprawdzianu i egzaminu:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Uwagi:

TTS- XN / XN0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)