Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.4 [3200-L3-KKKCR04] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.4 [3200-L3-KKKCR04]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 2.144
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 13:15 - 14:45
sala Z.613
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-15 11:30 : 13:00 sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2023-06-16 09:45 : 11:15 sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Magda Żelazowska-Sobczyk
Literatura:

dr J. Pietraszkiewicz

Semestr zimowy

Materiały własne wykładowcy;

Алеева А.Я. Русский язык. Научный стиль речи. Учебное пособие. В 2 ч. - Тамбов, 2004;

Makarewicz H. Pisanie po rosyjsku. Zasady, wzory, ćwiczenia. Warszawa, 2007.

mgr A.Antoniuk

semestr zimowy

Materiały własne wykładowcy;

Róg T. Nauczanie języków obcych. Teoria, badania, praktyka. Lublin, 2020;

Żydek-Bednarczyk U. Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej. W: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 21 Łódź, 2014;

Ревякина,Т.Л., Щур В.В., Федотова Н.В. Чтение как аспект обучения на занятиях по РКИ. В: Лингвистика и межкультурная коммуникация Выпуск №11, 2013

Zakres tematów:

dr J. Pietraszkiewicz

Semestr zimowy

1. Charakterystyka stylu naukowego: jego miejsce w ogólnym systemie

językowym, leksyka stylu naukowego, specyfika zdań.

2. Typy wypowiedzi naukowej.

3. Sposoby tworzenia przypisów oraz bibliografii.

4. Podstyle wypowiedzi naukowej.

5. Styl literacki (środki wypowiedzi artystycznej, odmienność

wypowiedzi artystycznej na tle innych tekstów funkcjonalnych).

6. Styl kościelno-religijny (specyfika tekstów obrzędowych).

mgr Anna Antoniuk

Semestr zimowy

1.Rodzaje i strategie czytania;

2. Czytanie a rozwój innych sprawności językowych;

3. Rodzaje tekstów i ich rola w nauce języka rosyjskiego:

- Teksty medialne (sms, e mail)

- Artykuły internetowe

- Literatura piękna

- Teksty użytkowe (reklamy, instrukcje).

Metody dydaktyczne:

dr J. Pietraszkiewicz

Semestr zimowy

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

mgr A.Antoniuk

Semestr zimowy

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

dr J. Pietraszkiewicz

Semestr zimowy

Na ocenę końcową składają się:

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) 2 projekty na ocenę;

3) pisemne zaliczenie końcowe.

Projekty oceniane są według następujących kryteriów:

- zgodność z wytycznymi dot. zadania (wytyczne zostają podane na zajęciach dotyczących odpowiedniego tematu) oraz zachowanie poprawności formalnej;

- poprawność leksykalna;

- poprawność gramatyczna.

Pisemne zaliczenie końcowe oceniane jest według następujących kryteriów:

-wykonanie zadania;

-środki językowe i poprawność gramatyczna.

mgr A.Antoniuk

Semestr zimowy

Na ocenę końcową składają się:

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

2) prace pisemne na ocenę - projekty;

Projekty oceniane są według następujących kryteriów:

- zgodność z wytycznymi dot. zadania (wytyczne zostają podane na zajęciach dotyczących odpowiedniego tematu) oraz zachowanie poprawności formalnej;

- poprawność leksykalna;

- poprawność gramatyczna.

Pisemne zaliczenie końcowe (po semestrze letnim) oceniane jest według następujących kryteriów:

-wykonanie zadania;

-środki językowe i poprawność gramatyczna.

Uwagi:

TTS - XR0

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)