Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - j. rosyjski [3200-M2-0SEMR] Rok akademicki 2022/23
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - j. rosyjski [3200-M2-0SEMR]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala Z.613
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-12 13:15 : 14:45 sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Łukasz Karpiński
Literatura:

Zależnie od tematu pracy, między innymi:

Gumovskaya G., English for Special Purposes, KJS UW, Warszawa, 2005.

Grucza F., Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie, [w:] «Teoretyczne podstawy terminologii», Ossolineum, Wrocław 1991.

Grucza F., Zagadnienia metalingwistyki, PWN, Warszawa, 1983.

Grucza S., Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, KJS UW, Warszawa, 2004.

Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej [STP], pod red. J. Lukszyna, KJS UW, Warszawa, 2002.

Karpiński Ł., Systemy leksykalno-komunikacyjne, Campidoglio, Warszawa, 2017.

Karpiński Ł., Zarys leksykografii terminologicznej, KJS UW, Warszawa, 2008.

Karpiński Ł., 2012, Od słownika do systemu terminologicznego, [w:] „Linguodidactica”, t. XV, UwB, Białystok, s. 89-100.

Kielar B.Z., Zarys translatoryki, KJS UW, Warszawa, 2003

Lukszyn J., Podstawy technolingwistyki I, wyd. Euro-Edukacja, Warszawa, 2008.

Leski K., Zasady budowy tezaurusa, PAN O.I.T., Warszawa, 1978.

Lukszyn J., Podstawy technolingwistyki II, wyd. Euro-Edukacja, Warszawa, 2008.

Lukszyn J., Zmarzer W., Teoretyczne podstawy terminologii, WLSiFW, Warszawa, 2001.

Łukasik M., Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006). Analiza terminologiczna, KJS UW, Warszawa, 2007.

Praktyczna stylistyka, pod red. E.Bańkowskiej i A.Mikołajczuk, Książka i Wiedza, Warszawa, 2003.

Milewski T., Językoznawstwo, wyd. VII, uzupełnione, PWN, Warszawa, 2004.

Miodunka T., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa, 1989.

Pawłowski A., 2010, Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu współczesnego językoznawstwa, [w:] „Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka”, Stalmaszczyk P. (red.), UŁ, Łódź.

Zmarzer W. (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej, IR UW, Warszawa 2014.

Czasopisma tematyczne: Języki specjalistyczne, Komunikacja Specjalistyczna, Lingwistyka Stosowana, Przegląd Rusycystyczny, Studia Rossica, Linguodidactica

Zakres tematów:

 Leksykologia i leksykografia terminologiczna.

 Słowniki specjalistyczne, dydaktyczne, tezaurusy (w kierunku zagadnień technicznych), analiza mikrostruktury słowników.

 Ocena jakościowa słowników na podstawie opracowanej i udostępnianej metodologii.

 Badania zakresów tematycznych i znaczeniowych dziedzin nauki, porządkowanie strukturalne JCS, klasyfikacje modułowe terminologii.

 Problemy przekładowe – badania porównawcze, błędy językowe, ekwiwalencja międzyjęzykowa w czasopismach, filmach, materiałach audiowizualnych. Modele przekładu pól znaczeniowych. Modele parametryczne ekwiwalentów językowych.

 Analiza komputerowa (maszynowa) lingwistyczno-stylistyczna słownictwa specjalistycznego, słownictwa społecznościowego, lingwistyka korpusowa, badania frekwencyjne, analiza tłumaczeń maszynowych.

 Zapożyczenia (najczęściej anglojęzyczne) w tekstach specjalistycznych rosyjskich i polskich.

 Międzyjęzykowa analiza pradygmatów znaczeniowych.

 Aspekty interkulturowe w języku i komunikacji specjalistycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: pogadanka, wykład konwersatoryjny, objaśnienia, omawianie, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: rozwiązywanie problemów, ćwiczeniowa giełda pomysłów, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: przygotowanie zadań etapowych;

Metody pracy: zajęcia w grupie, debata, dyskusje, prace pisemne, konsultacje indywidualne, praca własna z tekstem naukowym;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na wyznaczonych zajęciach;

- równomierny postęp w tworzeniu poszczególnych komponentów pracy;

- przygotowanie ponad 2/3 pracy z elementów stanowiących spójne fragmenty (rozdziały, podrozdziały, część praktyczna).

Warunkiem ostatecznym wpisania zaliczenia przez promotora jest złożenie pracy magisterskiej (wymóg odgórny).

Nakład pracy studenta (łącznie 60 godzin - 2 semestry):

- 60 godzin rocznie w sali - obecność na zajęciach – 2 ECTS;

- 160 godzin samodzielna praca studenta rocznie – 6 ECTS:

- 60 h – przygotowanie do zajęć (prezentacje, fragmenty/elementy

pracy magisterskiej) – 2 ECTS

- 100 h – przygotowanie pracy magisterskiej (część teoretyczna, część praktyczna, wnioski z badań, opracowanie redakcyjne, edytorskie i formalne) - 4 ECTS

Uwagi:

TTS - dr Ł. Karpiński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)