Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka [3003-11A3ST] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Stylistyka [3003-11A3ST]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-10-07 09:45 : 11:15 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-10-14 09:45 : 11:15 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-10-21 09:45 : 11:15 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-10-28 09:45 : 11:15 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2022-11-04 09:45 : 11:15 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Hącia
Literatura:

E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6.

Styl a tekst, red. M. Balowski, S. Gajda, Opole 1996.

J. Bartmiński, Derywacja stylu [w:] tegoż, Pojęcie derywacji w lingwistyce, Lublin 1981.

J. Bartmiński, Styl potoczny jako centrum stylowe języka [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole 1991.

R.A. de Beaugrande, A. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa 1990.

D. Buttler, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnego języka polskiego [w:] Język literacki i jego warianty, red. S. Urbańczyk, Warszawa 1982.

Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janusz, Wrocław 1983.

T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy, Warszawa 1993.

T. Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka, Kraków 2003.

A. Furdal, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław 1973.

S. Gajda, Gatunkowe wzorce wypowiedzi [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Z. Klemensiewicz, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny [w:] tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961.

O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1971.

Tekst i język: problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, t. 2: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.

T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej, Lublin 1990.

T. Skubalanka, O definicjach stylu [w:] O stylu poetyckim i innych stylach języka. Studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.

B. Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.

M. Wojtak, Stylistyka a pragmatyka – stan i perspektywy w stylistyce polskiej, „Stylistyka” 1998, nr 7.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

1. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny. Różne ujęcia. Konsekwencje praktyczne.

2. Cechy wybranych odmian stylistycznych (oprócz stylu naukowego).

3. Cechy typowych gatunków reprezentujących omawiane style.

4. Kryteria oceny tekstów zróżnicowanych gatunkowo i stylistycznie.

Metody dydaktyczne:

elementy konwersatorium, ćwiczenia redakcyjne, projekty zespołowe/indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność podczas zajęć

2. Projekt indywidualny/zespołowy (zależnie od wyboru studentów), związany z tematyką zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)