Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria badań historycznych [2900-MZ-K3-TBH] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria badań historycznych [2900-MZ-K3-TBH]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Wagner
Literatura:

Literatura podana w "Zakresie tematów"

Zakres tematów:

Zjazd 1 - Zajęcia wprowadzające. Czym jest metodologia?

Zjazd 2 - Metody badań historycznych. Typy źródeł nowożytnych i ich krytyka.

Wprowadzenie do metodologii historii, red. E. Domańska, J. Pomorski, Warszawa 2022, s. 316-357.

Zjazd - Archiwa – badania – muzea.

a. Poszukiwania archiwalne - teoria a praktyczne wykorzystanie.

b. Muzealnicy vs historycy – wspólna metodologia czy dwa światy?

C. Armstrong, Using Non-Textual Sources. A Historian’s Guide, London 2016, s. 97-126.

Zjazd 4 - Demografia historyczna

C. Kuklo, Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016,

„Przeszłość Demograficzna Polski”, 2017, 39, s. 11-29 (online).

G.C. Alter, The Evolution of Models in Historical Demography, „Journal of Interdisciplinary History”, 2020, 3, s. 325-362 (online).

Zjazd 5 - Staropolskie teksty kulinarne

S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, opr. J. Dumanowski, M. Spychaj, Monumenta Poloniae Culinaria, t. 1, Warszawa

2009 (wstęp).

Zjazd 6 - Prasa

„Merkuriusz Polski”, wybrane numery

J. Łojek, Prasa polska w latach 1661-1831, w: Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976, s. 11-102.

Zjazd 7 - Przygotowanie edycji źródła.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2012, s. 691-701

(edytorstwo historyczne).

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953 (online, np.

http://mikmach.hg.pl/zrodla2/lepszy.html).

M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963.

Zjazd 8 - Prowadzone badania – propozycje uczestników.

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstu źródłowego,

- dyskusja w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i aktywność na zajęciach

- dopuszczalna jest jedna nieobecność, druga i trzecia wymagają zaliczenia na dyżurze

Uwagi:

dr Katarzyna Wagner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)