Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka ukraińskiego [3222-50NJU3C-N] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka ukraińskiego [3222-50NJU3C-N]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 3.110
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 2.140
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Oksana Przybysz, Marta Saniewska
Literatura:

1. Podręczniki wiodące:

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Switłana Romaniuk, Marta Zambrzycka (red.) (2018). Культура і традиції Українців: з минулого в сучасність. Підручник із завданнями. Warszawa 2019

Українською про культуру. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany wyższy (we wpół.: S. Romaniuk, K.Jakubowska-Krawczyk, M. Saniewska), Warszawa 2018

Romaniuk S., Saniewska M., Ukrajins’koju bez tabu: podręcznik do nauki j. ukraińskiego dla zaawansowanych, Warszawa 2017.

2. Podręczniki dodatkowe:

Kononenko V.I., Kononanko I.V. Hramatyka konfrontatywna języka ukraińskiego i polskiego, Kyjiw 2006.

Terlak Z. Ukrajinśka mowa: Zbirnyk wpraw iz syntaksysu ta puntuaciji, Lwiw 1999.

Tkaczenko J. Ukrajinśka mowa: Punktuacija, Charkiw 2001.

Wyhowanec’ I., Horodenśka K. Teoretyczna hramatyka ukrajinśkoji mowy, Kyjiw 2004.

3. Słowniki:

1. Iwczenko A. Ukrajinśko-polśkyj slownyk. Lublin 2003.

2. Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E. Słownik tematyczny polsko-ukraiński, Warszawa 2010.

3. Kononenko I., Śpiwak O. Ukrajinśko-polśkyj slownyk miżmownyh omonimiw i paronimiw, Kyjiw 2008.

4. Riger J., Demśka-Kulczyćka O. Ukrajinśko-polśkyj tematycznyj słownyk, Lwiw 2007.

5. Rusaniwśkyj W., Czumak W., Jarun G. Orfoepicznyj słownyk ukrajinśkoji mowy, Kyjiw 2006.

6. Słownik polsko-ukraiński/ ukraińsko-polski, opr. A. Maleckaja, Z. Landowski, red. W. Busel, Kyjiw 2007.

7. Słownyk trudnoszcziw ukrajinśkoji mowy, red. S. Jermolenko, Kyjiw 1990.

4. 8. Śpiwak O., Jurkowski M. Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny, Warszawa 2003.

9.Suczasnyj ukrajinśkyj orfohraficznyj slownyk, ukl. O. Leonowa, Kyjiw 2001.

Zakres tematów:

Proponowana tematyka i słownictwo

• Bieżąca sytuacja na Ukrainie i w świecie

• Medycyna

• Kultura

• Prawo

• Wybrane zagadnienia współczesności w publicystyce Wykładowca zastrzega sobie prawo do modyfikacji tematów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład konwersatoryjny, poprawianie i omawianie błędów językowych

Metody poszukujące: analiza tekstów źródłowych (wypełnianie luk, ekwiwalenty polskie, synonim-antonim, transformacja), wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy (nagrania, audycje, filmy, teksty)

Praca indywidualna/w parach/ w grupach, przygotowanie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu oraz składniki oceny pracy w ciągu semestru:

- obecność

- ocena ciągła, czyli aktywne uczestnictwo w zajęciach i systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału, odrabianie prac domowych – 60%

- prezentacja - 40%

Na ocenę końcową składa się praca w ciągu semestru (30%) oraz wynik egzaminu (70%).

Kryteria oceny egzaminu pisemnego przedstawione są w formie progów procentowych:

98% -100% - 5! (ocena bardzo dobra z wykrzyknikiem)

92% - 97 % - 5 (ocena bardzo dobra)

86% - 91% - 4+ (ocena dobra plus)

78% - 85% - 4 (ocena dobra)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na każde 30 godzin, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Forma zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny jest wyznaczana przez wykładowcę.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej w takiej samej formie, jak w sesji podstawowej i pod warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Wykładowca może ustalić dodatkowe warunki zaliczenia za nieobecności.

W przypadku, gdy egzamin będzie odbywać się w formie zdalnej, możliwa jest zmiana formy na ustną.

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in. zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)