Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana [3006-PNJG2-Z] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana [3006-PNJG2-Z]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 116
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Pietruczuk, Maciej Staniszewski
Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Zakres tematów:

1. Fleksja – powtórzenie.

2. Składnia (ACI, participia) – powtórzenie.

3. Formy podstawowe – powtórzenie.

4. Metryka – powtórzenie i uzupełnienie (heksametr, dystych elegijny, podstawowe metra jambiczne, trocheiczne i anapestyczne).

5. Aoryst II pasywny.

6. Perfectum I i II.

7. Zdania podrzędne:

zdania celowe i dopełnieniowe

zdania pytające

zdania skutkowe

zdania warunkowe

zdania przyzwalające

zdania czasowe

zdania względne.

8. Oratio obliqua.

9. Liczebniki.

10. Dualis.

11. Adiectiva verbalia.

12. Lektura tekstów wybranych autorów, m.in. Ksenofonta, Herodota, Tukidydesa, Likurga, Lizjasza, Izokratesa, Demostenesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha, Arystofanesa, Menandra, Eurypidesa, poetów Antologii palatyńskiej, Lukiana.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)