Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana [3006-PNJŁ2-Z] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana [3006-PNJŁ2-Z]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Kokoszkiewicz
Literatura:

1. Materiały dydaktyczne dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

3. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i Bibliotheca Teubneriana).

Literatura uzupełniająca:

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

H. Szelest, Metryka łacińska, Warszawa 1991.

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae, Warszawa 2016.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie zagadnień fleksyjnych i składniowych omawianych na pierwszym roku ze szczególnym uwzględnieniem składni przypadków, zdań względnych z odcieniem, zdań ex mente aliena ,attractio modorum.

2. Wprowadzenie i praktyczne przećwiczenie zasad mowy zależnej

3. Lektura i pogłębiona analiza językowa i rzeczowa tekstów oryginalnych o znacznym stopniu trudności:

- proza: Cyceron, Salustiusz, Liwiusz, Tacyt etc.

-poezja: Katullus, Horacy, Wergiliusz, Owidiusz etc.

4. Omówienie zagadnień potrzebnych przy analizie tekstów oryginalnych:

- metryka łacińska

- tropy i figury stylistyczne

- podstawowe wiadomości z krytyki tekstu: odczytywanie i interpretacja aparatu krytycznego

- kalendarz rzymski- zapis i odczytywanie dat

5. Elementy stylistyki łacińskiej (słownictwo, frazeologia, ćwiczenia praktyczne).

6. Ćwiczenia w posługiwaniu się narzędziami pracy filologicznej: Thesaurus Linguae Latinae, specjalistyczne słowniki, komentarze do omawianych tekstów.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 10%

- końcowe zaliczenie pisemne – 30%

Do zaliczenia końcowego można podejść po zaliczeniu wszystkich kolokwiów śródsemestralnych.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego kolokwium pisemnego.

Nieprzystąpienie do kolokwium w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)