Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - j. włoski [3200-L3-SLW] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie - j. włoski [3200-L3-SLW]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1.172
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-13 15:00 : 16:30 sala 1.172
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2023-06-13 15:00 : 16:30 sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Małgorzata Jabłońska, Matteo Piccin
Literatura:

JĘZYKOZNAWSTWO:

- Adamo G., Della Valle V., Che cos’è un neologismo, Roma, Carocci, 2018;

- Bonomi I., Masini A., Morgana S, Piotti M., Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci Editore, 2003;

- D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2006;

- Dardano M., Nuovo manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli, 2005;

- Graffi G., Scalise S., Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, Il Mulino, 2002;

-Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001;

- Riediger, H., Cos’è è la terminologia e come si fa un glossario, Fondazione Milano, 2014;

- Żmigrodzki P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009

LITERATUROZNAWSTWO:

- C. Segre, C. Martignoni, Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento, 4: il Novecento, Milano, Mondadori, 1992;

- G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi 1992;

- L. Innocenti, La forma breve del narrare. Novelle, contes, short stories, Pisa, Pacini, 2017;

- AA.VV. La scrittura e il mondo. Teorie letterarie del Novecento, Roma, Carocci, 2016;

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, Wydawnictwo Kolonia Limited, 2003;

- U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani, 2001;

- S. Fornasiero, S. Tamiozzo Goldmann, Scrivere l'italiano. Galateo della comunicazione scritta, Bologna, Il Mulino, 2018.

Zakres tematów:

JĘZYKOZNAWSTWO:

1. Zasady redakcji i kryteria oceny pracy dyplomowej.

2. Badanie danych leksykalnych i sposoby poszerzania słownictwa.

3. Nowe tendencje leksykalne w języku włoskim.

4./5. Wprowadzenie do leksykografii (rodzaje słowników, zasady tworzenia słownika, korpusy leksykalne, definicje).

6./7. Terminologia i terminografia.

LITERATUROZNAWSTWO:

1. Zarys współczesnych teorii literatury.

2. Pisanie i redagowanie pracy licencjackiej.

3. Źródła i literatura.

Metody dydaktyczne:

metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie;

metody problemowe: wykład konwersatoryjny;

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, prezentacje indywidualne;

metody praktyczne: seminarium, analiza.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania pracy studenta:

• ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć – lektura zadanych tekstów, aktywne uczestnictwo w zajęciach;

• prezentacja zagadnienia związanego z tematyką zajęć / aspektem języka będącym przedmiotem badań studenta;

• przedłożenie tematu i planu pracy dyplomowej;

• końcowe zaliczenie ustne z materiału zrealizowanego podczas zajęć.

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- 70% stanowi ocena z zajęć dydaktycznych (aktywne uczestnictwo w dyskusji dotyczącej omawianych tematów, przygotowanie prezentacji);

- 10% - przedłożenie tematu i planu pracy dyplomowej;

- 20% - końcowe zaliczenie ustne z materiału zrealizowanego podczas zajęć.

Skala ocen:

ponad 90% – 5

85%-89% – 4+

80%-84% – 4

70%-79% – 3+

60%-69% – 3

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami oraz zasady dopuszczania studentów do zaliczenia końcowego:

1. nieobecności – dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze (na każde 30 h przedmiotu). W sytuacji, gdy przekroczony zostaje limit dopuszczalnych 2 nieobecności/30h przedmiotu (łącznie z nieobecnościami usprawiedliwionymi), student zobowiązany jest zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć. Powyżej 50% nieobecności stanowi podstawę do niezaliczenia przedmiotu (tę możliwość dopuszcza Regulamin Studiów);

2. nieprzygotowania – student powinien być przygotowany na każde zajęcia. Student może zgłosić do trzech nieprzygotowań w semestrze (np. nieprzeczytanie tekstów, brak materiałów itp.).

Uwagi:

TTS -WX

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)