Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka B-angielski [3200-L1-0FFBA] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fonetyka i fonologia języka B-angielski [3200-L1-0FFBA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 3.110
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 70
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Konert-Panek
Literatura:

Literatura podstawowa:

Roach, P. 2001. English Phonetics and Phonology (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Sobkowiak, W. 2004. English Phonetics for Poles (3rd edition). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Szpyra-Kozłowska, J., W. Sobkowiak, 2005. Workbook in English Phonetics. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Literatura uzupełniająca:

Ashby, M., Maidment J. 2005. Introducing phonetic science. Cambridge: Cambridge University Press.

Bałutowa, B. 1965. Wymowa angielska dla wszystkich. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Cruttenden, A. 2014. Gimson’s pronunciation of English (8th edition). London: Routledge.

Janicki, K. 1977. Elements of British and American English. Warszawa: PWN.

Jones, D. 2006. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press.

Ladefoged, P. 2001. A Course in Phonetics (4th edition). Boston: Heinle & Heinle.

Reszkiewicz, A. 1982. Correct Your English Pronunciation. Warszawa: PWN.

Rubach, J. 1982. Analysis of Phonological Structures. Warszawa: PWN.

Rubach, J. 1986. The Sound System: Phonology [w:] A. Kaznowski (red.), Introduction to Linguistics. Warszawa: University of Warsaw

Press, 57-75.

Wells, J. C. 1990. Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Źródła dodatkowe:

http://accent.gmu.edu/

http://www.bbc.co.uk/voices/recordings/index.shtml

http://cubedictionary.org/

http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html

http://soundsofspeech.uiowa.edu/index.html#english

Zakres tematów:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Lingwistyka i jej dziedziny. Fonetyka a fonologia. Rodzaje fonetyki i fonologii.

2. Artykulacja: fizjologia i anatomia aparatu mowy.

3. Fonem: podejście dystrybucyjne i mentalistyczne. Rodzaje dystrybucji. Alofony fonemów angielskich.

4. Pisownia a wymowa. Transkrypcja i jej rodzaje.

5. Samogłoski, dwugłoski (dyftongi) i spółgłoski języka angielskiego: kryteria klasyfikacyjne.

6. Fonotaktyka. Struktura sylaby.

7. Rytm. Formy mocne i słabe. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

8. Intonacja: rodzaje i funkcje głównych konturów intonacyjnych.

9. Procesy fonostylistyczne (mowa łączona).

10. Odmiany współczesnej angielszczyzny.

11. Kontrastywna fonetyka polsko-angielska.

12. Elementy analizy fonologicznej: głęboka i powierzchniowa struktura fonologiczna, derywacja, reguły fonologiczne. Przegląd teorii fonologicznych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład konwersatoryjny, prezentacja nagrań, omawianie przykładów

Metody dydaktyczne poszukujące: rozwiązywanie problemów, opracowywanie reguł fonologicznych na podstawie przedstawionych danych

Metody pracy: dyskusja, praca w parach, praca indywidualna nad zadaniem/problemem

Metody i kryteria oceniania:

Podane w części: Fonetyka i fonologia języka B-angielski - Informacje ogólne

Uwagi:

zajęcia dla AX - dr M.Konert-Panek, TTS terminy poszczególnych grup są zamieszczone na stronie IKSI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)