Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - angielski, poz. 2 [3200-L1-0KKKBA2] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - angielski, poz. 2 [3200-L1-0KKKBA2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 3.124
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala Z.516
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 3.120
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala Z.516
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 1.158
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 3.124
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 3.132
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-15 08:00 : 09:30 sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-04-15 08:00 : 09:30 sala 1.162
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-04-15 09:45 : 11:15 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-04-15 11:30 : 13:00 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-04-15 11:30 : 13:00 sala 01.080
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 73
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Ilona Banasiak, Monika Konert-Panek, Kamilla Kosewska, Edyta Maciejak, Jadwiga Marczyk, Piotr Romanowski, Karolina Rosales Miranda
Literatura:

LEKSYKA/MÓWIENIE/SŁUCHANIE

Materiały obowiązkowe:

Evans, V., Listening and Speaking Skills, Express Publishing 2002

MacAndrew, R., Taboos and Issues, Heinle 2003

McCarthy, M., O’Dell, F., English Vocabulary in Use (Advanced), CUP 2005

Otto B., Otto M., Here Is the News, Poltext 2010

Materiały dodatkowe:

MacAndrew, R., Instant Discussions, Heinle 2003

McCarthy, M., O’Dell, F., English Collocations in Use, CUP 2005

McCarthy, M., O’Dell, F., English Vocabulary in Use (Upper-intermediate), CUP 2005

Skipper, M., Advanced Grammar and Vocabulary, Express Publishing 2002

Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan 2003

Wright, J., Idioms Organizer, Heinle 2002

Bieżące materiały publikowane na witrynach internetowych : wiadomości, reportaże, recenzje, materiały edukacyjne, nagrania audio i audiowizualne

Materiały BBC: Nieposkromiona natura, Sztuka uliczna, Rembrandt (Simon Schama –Potęga sztuki)

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

Foley, M., and Hall, D. 2005. Longman Advanced Learner's Grammar. A Self-Study Reference and Practice Book with Answers, Longman

Gethin, H. 1992. Grammar in Context. Proficiency Level English. London: Nelson.

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Edition with answers and CD ROM. Cambridge: CUP.

Macpherson R., 1996, English for Writers and Translators, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mańczak-Wohlfeld E., Niżgorodcew A., Willim E., A Practical Grammar of English, PWN

Side, R., and Wellman, G. 2004. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Longman.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. Oxford: OUP

Thomson A. J. and Martinet A.V., 1989, A Practical English Grammar. Exercises 1. Exercises 2, OUP

Yule, G. 2006. Oxford Practice Grammar with Practice-Plus CD-ROM. Advanced. Oxford: OUP.

PISANIE/CZYTANIE

Blass, L., 2008. Creating Meaning. Advanced Reading and Writing. Oxford.

Evans V. 2008, Successful Writing Proficiency, Express Publishing.

Macpherson, R., 2007. English for Writers and Translators, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Macpherson, R., 2009. Advanced Written English, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Smalzer, W. R., 1995. Write to be Read, Cambridge University Press

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE: FONETYKA PRAKTYCZNA (WYMOWA)

Literatura podstawowa:

- Wymowa brytyjska:

Baker A., Ship or Sheep, Cambridge University Press 2006.

Ponsoby M., How Now Brown Cow?, Prentice Hall 1999.

- Wymowa amerykańska:

Baker A. and S. Goldstein, Pronunciation Pairs, Cambridge University Press 2007

Sawala K., Szczegóła T., Jankowski M., Say It Right. Multimedialny kurs wymowy i słownictwa angielskiego, SuperMemo World

Literatura uzupełniająca:

- Wymowa brytyjska:

Carley P. , Mees I. M. , Collins B. English Phonetics and Pronunciation Practice, Routledge 2017

Eckert H. and Barry W., The Phonetics and Phonology of English Pronunciation (2nd edition), Wissenschaflicher Verlag Trier 2005.

Hewings M., English Pronunciation in Use. Advanced, Cambridge University Press 2007.

Jones D., Cambridge English Pronouncing Dictionary, Cambridge University Press 2006.

Lindsey G., Szigetvári P., CUBE pronunciation dictionary, http://cubedictionary.org/

Mańkowska A., Nowacka M., Kłoczowska M., “How Much Wood Would a Woodchuck Chuck”: English Pronunciation Practice Book, WSIiZ 2009.

Reszkiewicz A., Correct Your English Pronunciation, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981.

Roach P., English Phonetics and Phonology (3rd edition), Cambridge University Press 2001.

Sobkowiak W., English Phonetics for Poles (3rd edition), Wydawnictwo Poznańskie 2004

Wells J., English Intonation, CUP 2006.

- Wymowa amerykańska:

Wells J,. Longman Pronunciation Dictionary, Longman 2008

Jones D., English Pronouncing Dictionary, Cambridge University Press 2011

Zakres tematów:

LEKSYKA/MÓWIENIE/SŁUCHANIE:

1. Praca nad poprawnością i płynnością formułowania dłuższych wypowiedzi.

2. Przyswajanie i wykorzystywanie autentycznego i idiomatycznego słownictwa w spontanicznych wypowiedziach.

3. Rozumienie, planowanie i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.

4. Praca nad powiększeniem zasobu leksykalnego (wyrażenia złożone, o niższej częstotliwości występowania).

5. Rozwijanie intuicji leksykalnej poprzez analizę roli kontekstu w rozumieniu nowego słownictwa.

GRAMATYKA/PRAGMATYKA:

1. Modalność i czasowniki modalne – wstęp do zagadnienia, struktura gramatyczna

2. Modalność epistemiczna (hipotezy) – czasowniki modalne i stopnie prawdopodobieństwa,

3. Modalność epistemiczna (hipotezy) –

formy wyrażania przeszłości, teraźniejszości, przyszłości

4. Modalność deontyczna (postulaty) – pozwolenia, wymogi i zakazy; forma performatywna i orzekająca (have to/must)

5. Modalność deontyczna (postulaty) - formy wyrażenia przeszłości, teraźniejszości, przyszłości

6. Zdania względne – wstęp, zaimki względne, sposoby łączenia zdań złożonych

7. Zdania względne – zdania względne oraz okolicznikowe, zdania względne definiujące (defining) i nieokreślające (non-defining), opuszczanie zaimków

8. Elementy nieregularne (użycie przyimków)

PISANIE/CZYTANIE:

1. Typy zdań złożonych.

2. Struktura eseju.

3. Parafraza.

4. Streszczenie: analiza tekstu, selekcja informacji.

5. Fakty, cytaty, statystyki na poparcie tezy.

6. Recenzja.

7. Krótkie formy krytyczne.

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE: FONETYKA PRAKTYCZNA (WYMOWA)

1. Artykulacja spółgłosek angielskich.

2. Zróżnicowanie spółgłosek polskich i angielskich.

3. Transkrypcja alofoniczna.

4. Mowa łączona.

5. Prozodia j. angielskiego.

Metody dydaktyczne:

LEKSYKA/MÓWIENIE/SŁUCHANIE

Zajęcia obejmują ćwiczenie i rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i mówienia oraz rozbudowy bazy leksykalnej. Dominującymi metodami dydaktycznymi są metody eksponujące i podające.

Typy ćwiczeń ustnych: monolog, dialog, dyskusja, prezentacja, streszczenie, odgrywanie scenek, opis, pytania i odpowiedzi.

Typy ćwiczeń leksykalnych: uzupełnianie luk w tekście, słowotwórstwo, test wyboru, wyszukiwanie synonimów i antonimów, omawianie i poprawa błędów, zabawy językowe, leksykalne parafrazy, definiowanie

Słuchanie ze zrozumieniem. Typy ćwiczeń przed, w trakcie i po wysłuchaniu/ obejrzeniu materiału: komentarze i dyskusje dotyczące materiałów audiowizualnych, robienie notatek, streszczenia ustne, ćwiczenia typu prawda-fałsz, uzupełnianie luk, analiza skryptu pod względem rejestru.

GRAMATYKA/PRAGMATYKA

Metody dydaktyczne podające: opis i objaśnianie poszczególnych reguł gramatycznych, omawianie błędów

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczenia oparte na wykorzystaniu źródeł książkowych oraz materiałów internetowych w postaci zadań otwartych, transformacji, testów wielokrotnego wyboru, tekstów z błędami, itp.

Metody pracy: zajęcia w grupie, w parach, praca indywidualna, dyskusje

PISANIE/CZYTANIE

Praca z modelowymi tekstami, objaśnienia dotyczące sposobów tworzenia pracy pisemnej danego typu, poprawianie błędów, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, dyskusje, redagowanie tekstów, karty pracy

Metody pracy: praca indywidualna, w parach i grupach.

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE: FONETYKA PRAKTYCZNA (WYMOWA)

Metody dydaktyczne podające: objaśnienia, omawianie błędów

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczenia artykulacyjne, słuchanie nagrań (akcentów modelowych), przeprowadzanie nagrań własnych/przygotowanie prezentacji, ćwiczenie płynnej wymowy, rytmu oraz melodii j. angielskiego, ćwiczenie transkrypcji, słuchanie i odczytywanie tekstów

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów w oparciu o nagrania modelowe

Metody pracy: praca w parach, praca indywidualna

Uwagi:

TTS - AX

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)