Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - j. angielski [3200-L3-0SLA] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 12

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie - j. angielski [3200-L3-0SLA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 12 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 15:00 : 16:30 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-04-29 15:00 : 16:30 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-05-06 15:00 : 16:30 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-05-13 15:00 : 16:30 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
2024-05-20 15:00 : 16:30 sala 2.164
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Konert-Panek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lipson, Ch., 2005. How to Write a BA Thesis. University of Chicago Press.

Macpherson, R., 2012. English for Writers and Translators, PWN.

Morley, J., Doyle, P., Pople, I., 2007. University Writing Course, Express Publishing.

Pozostała literatura zależna od tematu pracy, np.:

Belczyk, A., 2003. Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo „Dla szkoły”.

Diaz-Cintas, J., 2008. New trends in audiovisual translations, Multilingual Matters.

Gajda, S., 1990. Wprowadzenie do teorii terminu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu.

Grucza, F., 1991. Teoretyczne podstawy terminologii, Ossolineum.

Grucza, S., 2004. Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, KJS.

Hejwowski, K., 2004. Translation: A cognitive-communicative approach, Wszechnica Mazurska.

Kielar, B.Z., 2003. Zarys translatoryki, KJS.

Lukszyn, J. (red.), 2005. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, KJS.

Lukszyn, J., Zmarzer, W. (red.), 2001. Teoretyczne podstawy terminologii, KJS.

Mańczak-Wohlfeld, E., 1994. Angielskie elementy leksykalne w języku polskim, Universitas.

Mańczak-Wohlfeld, E., 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Universitas.

Sobkowiak, W., 2008. English Phonetics for Poles, Wydawnictwo Poznańskie.

Thomas, E., 2010. Sociophonetics: An Introduction, Palgrave Macmillan

Tomaszkiewicz, T., 2006. Przekład audiowizualny, PWN.

Wells, J., 1982. Accents of English, Cambridge University Press.

Zabawa, M., 2012, English lexical and semantic loans in informal spoken Polish, Wydawnictwo Uniwersytetu Śla̜skiego

Zakres tematów:

Zajęcia przygotowujące do pisania pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa angielskiego oraz kontrastywnego polsko-angielskiego. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z literaturą przedmiotu oraz metodologią badawczą wybranej dziedziny, jak również rozwinięcie ich umiejętności pisania akademickiego, umożliwiające im stworzenie pracy dyplomowej na poziomie licencjackim.

W semestrze zimowym studenci dokonują wyboru tematyki pracy licencjackiej oraz formułują – z pomocą promotora – temat pracy, a następnie tworzą plan pracy, ujmujący jej wstępną strukturę (podział treści na rozdziały i podrozdziały). Ponadto omawiane są zagadnienia związane ze stylem naukowym oraz metodologią badań językoznawczych (m.in. model IMRAD). Studenci wygłaszają także prezentacje na tematy związane z wybraną poddziedziną językoznawstwa angielskiego.

W semestrze letnim studenci zobowiązani są do przedstawiania kolejnych części pracy. Ich postępy są na bieżąco monitorowane przez promotora i omawiane w trakcie konsultacji indywidualnych.

Program kursu obejmuje następujące treści:

1. Wybrane obszary tematyczne pracy licencjackiej:

a) analiza fonetyczna/fonologiczna lub gramatyczna języka ogólnego lub specjalistycznego

b) socjolingwistyka a fonetyka (socjofonetyka)

c) anglicyzmy – ich rodzaje i adaptacja w języku ogólnym lub specjalistycznym.

d) analiza stylistyczna/retoryczna wybranych tekstów.

e) translatoryka: strategie i techniki tłumaczeniowe. Tłumaczenie audiowizualne.

2. Dobór tematu pracy (opracowanie planu i struktury pracy).

3. Cechy języka formalnego prac naukowych:

a) techniczne: bibliografia, cytowania, odnośniki, przypisy, przykłady, tabele, transkrypcja

b) językowe: typowe struktury gramatyczne i leksykalne

4. Prezentacje badawcze uczestników seminarium.

5. Omawianie kolejnych etapów pracy podczas konsultacji indywidualnych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład problemowy, omawianie wybranych zagadnień, omawianie błędów

Metody dydaktyczne poszukujące: analiza tekstów źródłowych, analiza przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące: prezentacje naukowe uczestników seminarium

Metody pracy: dyskusja, ćwiczenia, praca indywidualna, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o:

- postępy w pisaniu pracy licencjackiej, terminowość tworzenia kolejnych jej części

- prezentację na temat związany z zakresem pracy licencjackiej (semestr zimowy)

- aktywność na zajęciach: udział w dyskusjach, rozwiązywanie przedstawionych zadań

Kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie semestru letniego ("zal" bez oceny), student powinien: uczestniczyć w zajęciach oraz ukończyć pracę licencjacką w bieżącym roku akademickim.

Nieobecności:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Uwagi:

TTS - dr M. Konert-Panek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)