Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka twórczości słownej [3005-KL3POETYKA] Rok akademicki 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka twórczości słownej [3005-KL3POETYKA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek" jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 13:15 : 14:45 sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek"
2024-05-09 13:15 : 14:45 sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek"
2024-05-16 13:15 : 14:45 sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek"
2024-05-23 13:15 : 14:45 sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek"
2024-06-06 13:15 : 14:45 sala Belwederek
Budynek "Mały Belwederek"
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Cmiel-Bażant
Literatura:

LITERATURA TEORETYCZNA

Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.

Poetyka. Materiały do ćwiczeń, tom 1, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2006.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, M. Rakoczy, P. Rodak Paweł, Warszawa 2014.

Antropologia twórczości słownej: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. K. Hagmajer-Kwiatek, A. Karpowicz, J. Kowalska-Leder; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Anna Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 181-215.

H. Markiewicz, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych; Postać literacka, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Wrocław 1984.

T. Dobrzyńska, Granice metafory, w: Metafora, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1984.

Jerzy Ziomek, Tropy, w tegoż, Retoryka opisowa, Wrocław 1990 (i wyd. nast.)

Jarosław Eichstaedt, Od toposu poetyckiego do toposu kultury, w: Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym, red. red. Maciej Woźniczka, Marek Perek, Częstochowa 2018.

Maria Podraza-Kwiatkowska, Pojęcie symbolu w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Warszawa 2001, s. 13-57.

Michał Głowiński, Ekspresja i empatia, Kraków : Wydawn. Literackie, 1997.

Władimir Propp, Nie tylko bajka, wybór i tłum. Danuta Ulicka, Warszawa 2000, część I. Bajki magiczne, s. 87-121.

lub: Władimir Propp, Morfologia bajki, „Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 59/4, 1968, s. 203-242.

T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” , z. 5/6, 1986.

Interpretacja dramatu. Dyskurs, postać, gender, red. W. Baluch, M. Radkiewicz, A. Skolasińska, J. Zając, Kraków, 2002.

K. J. Kozak, „Tragoedia pauperum”, jako wyzwolenie dramatu synkretycznego [w:] Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, red. M. Bartosiak, M. Leyko, Kraków 2008, s. 142-155.

S. Świontek, Dialog, dramat, metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego, Warszawa, 1999.

Zawadzki A., Autor. Podmiot literacki, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 217‒248.

Czapik-Lityńska B., Podmiot w drodze. Szkic o podmiocie i podmiotowości w perspektywie doświadczenia modernistyczno-awangardowego, w: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku, red. B. Czapik-Lityńska, M. Buczek, Katowice 2005, s. 215‒226.

Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49.

Hellich, A. (2018). Gry z autobiografią: Przemilczenia, intelektualizacje, parodie. Instytut Badań Literackich PAN.

Gosk, H. O czym opowiada Inny/Obcy? Horyzonty Polonistyki, 6, 11−14. https://silo.tips/download/o-czym-opowiada-inny-obcy.

Dąbrowski M., Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi, http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/288/MIECZYS%C5%81AW%20D%C4%84BROWSKI.pdf

Brian McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty (przeł. Michał Paweł Markowski) w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków 1998.

Antoine Berman, Przekład jako doświadczenie obcego, przeł. Uta Hrehorowicz, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, s. 247-264.

Darasz, Zdzisław, Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej, Katowice: Uniwersytet Śląski, 1995.

ŠALAMUN-BIERZYCKA Katarina, Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w latach dwudziestych XX w. Zmiana wizji świata, Wrocław 1980.

TOKARZ Bożena, Między destrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela, Katowice 2004.

J. Pszczoła, Konstruowanie tożsamości w „Drwiących żądzach” Draga Jancara [w:] Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku, red. B. Czapik-Litynska, M. Buczek, Katowice 2005

LITERATURA PODMIOTU

1. Antologia poezji słoweńskiej, wybrał i oprac. Marian Piechal; wstęp: Józef Magnuszewski; przeł. Aleksander Baumgardten [et al.], Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

2. Noc w Lublanie: antologia współczesnej krótkiej prozy słoweńskiej, Gdańsk 2009.

3. Nowy dramat słoweński. T. red. i wstęp Andriej Moskwin; współpraca Jasmina Šuler-Galos; Piaseczno 2019.

4. Mah in srebro = Srebro i mech : antologia poezji słoweńskiej, wybór i przekł. Katarzyna Šalamun-Biedrzycka, Sejny: "Pogranicze", 1995.

5. Šestnajst slovenskih pesnic: antologija = Szesnaście poetek słoweńskich: antologia, red. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Tatjana Jamnik, Michał Kopczyk; przeł. Agnieszka Będkowska-Kopczyk [et al.]; wstęp: Alenka Jovanovski], Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2011.

6. Aleš Debeljak, Miasto i dziecko, przeł. Katarina Šalamun-Biedrzycka, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2000.

7. Milan Dekleva, Z nicości w czas. Wybór wierszy i esejów, przekład i posłowie: Marlena Gruda, Wyd. Instytut Mikołowski, 2018.

8. Drago Jančar, Drwiące żądze; przeł. Joanna Pomorska. Warszawa 1997.

9. Drago Jančar, Eseje; przeł. Joanna Pomorska; wyboru dokonał Krzysztof Czyżewski. Sejny: Pogranicze, 1999.

10. Feri Lainšček, Nietykalni: mit o Cyganach; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa 2019.

11. Dominik Smole, Antygona, przeł. Maria Krukowska [w:] Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, t. II, Łódź, 1988.

12. Tomaž Šalamun, Jabłoń; przeł. Miłosz Biedrzycki, Katarina Šalamun-Biedrzycka. Kraków 2004.

13. Goran Vojnović, Moja Jugosławia; przeł. Joanna Pomorska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2019.

14. Maja Novak, Karfanaum, czyli as killed, przeł. Wojciech Domachowski, Wydawnictwo: Instytut Mikołowski, Stowarzyszenie Triglav-Rysy 2013.

Zakres tematów:

1. Poezja romantyczna

2. Przemiany poezji modernistycznej

3. Awangarda w poezji słoweńskiej

4. Współczesna poezja słoweńska

5. Popularność krótkich form narracyjnych

6. Przemiany tragedii antycznej w XX wieku

7. Esej słoweński przed i po rozpadzie Jugosławii

8. Współczesny dramat słoweński

9. Problem autobiograficzności we współczesnej prozie słoweńskiej

10. Problem inności w literaturze

11. Przemiany literatury dziecięcej

12. Literatura popularna na przykładzie kryminału

13. Powieść modernistyczna

14. Zagadnienia przekładoznawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dowodzące znajomości literatury przedmiotu. Napisanie pracy rocznej, będącej analizą interpretacyjną wybranego dzieła literackiego i spełniającą wymogi pracy akademickiej.

Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Uwagi:

grupa kroatystyczno-słowenistyczna 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)