Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEC1] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala B110
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala B110
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Mascarenhas Romualdo
Literatura:

Podręcznik wiodący: Business Partner C1 (Iwonna Dubicka, Marjorie Rosenberg, Margaret O'Kee¬fe, Bob Dignen, Mike Hogan), 2020, Pearson

Artykuły z czasopism naukowych: m.in. The Quarterly Journal of Economics, Journal of Economics,

Artykuły z magazynów:

Harvard Business Review, The Guardian, The Economist.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Innowacje w biznesie

2. Angażujące prezentacje

3. Raporty inwestycyjne

4. Cykl życia produktu

5. Gospodarka o obiegu zamkniętym vs gospodarka liniowa

6. Komunikacja międzykulturowa – Geert Hofstede – zastosowanie wymiarów kultur w środowisku biznesowym

7. Spotkania biznesowe

8. Inwestycje finansowe

9. Sprawozdanie budżetowe

10. Czynniki zakłócające (disruptors) w biznesie

Metody dydaktyczne:

Metody pracy obejmują podejście skoncentrowane na aktywnym uczestnictwie w zajęciach (action - oriented approach) oraz metodologię CLIL (Content and Language Integrated Learning) - zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe.

Nauczanie jest nastawione na rozwój umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Istotnym elementem kursu jest budowanie słownictwa specjalistycznego. Nacisk jest kładziony na mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, natomiast praca nad strukturami gramatycznymi jest ograniczona do niezbędnego minimum.

Studenci mają dostęp do materiałów na platformie Kampus.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej:

- zaliczenie 3 testów głównych

- aktywność na zajęciach

- indywidualna praca nad strukturami leksykalnymi

- prezentacje biznesowe

- krótkie testy gramatyczno-leksykalne

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/.

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów I roku Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)