Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne [3302-2ZS1spz-Z] Semestr zimowy 2023/24
Wykład konwersatoryjny, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zajęcia specjalizacyjne [3302-2ZS1spz-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Wykład konwersatoryjny [WYK-KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 1.011
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Kociumbas
Literatura:

- Blume, Friedrich (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Kassel 1949-1986;

- Ehrmann-Herfort, Sabine / Finscher, Ludwig / Schubert, Giselher (Hrsg.): Europäische Musikgeschichte, Stuttgart / Weimar 2002;

- Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 2. völlig neu bearbeitete Ausgabe, Kassel 1994-2007;

- Harden, Ingo: Epochen der Musikgeschichte. Entwicklung und Formen der europäischen Musik, Hildesheim 2007;

- Heinemann, Michael: Kleine Geschichte der Musik, Stuttgart 2004;

- Kaspar, Peter Paul: Die wichtigsten Musiker im Porträt, Wiesbaden 2006;

- Ziegenrücker, Wieland: ABC Musik. Allgemeine Musiklehre, Wiesbaden 2009.

Zakres tematów:

Muzyczni giganci na niemieckim obszarze językowym do końca XIX wieku. Życie, dzieło, znaczenie

Celem zajęć będzie przedstawienie życia i twórczości najbardziej zasłużonych postaci dla kultury muzycznej niemieckiego obszaru językowego do końca XIX wieku. Tematyka obejmować będzie Heinricha Schütza, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna, Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Johannesa Brahmsa, Gustava Mahlera. Całość zostanie zaprezentowana w kontekście epoki, w której poszczególni twórcy działali i pisali swoje kompozycje.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu, dyskusja, prezentacja multimedialna, test

Metody i kryteria oceniania:

Pod uwagę brana jest obecność (dwie nieusprawiedliwione nieobecności są dopuszczalne), aktywność, przygotowanie jednego krótkiego referatu, a także wynik testu zaliczeniowego.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć będzie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)