Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy [3302-2JR1-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język reklamy [3302-2JR1-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 1.232
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 1.011
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Birgit Sekulski
Literatura:

Janich, Nina (2019): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch.Tübingen

Krammer, Lisa(2021): "Wir sind für euch da. #gemeinsamschaffenwirdas, Sonderdruck aus:Wiener Linguistische Gazette (WLG) 90

Krieger-Holy, Ulrike (2018): Werbesprache, De Gruyter

Zurstiege, Gerhard (2015) Medien und WerbungSpringer Fachverlag Wiesbaden.

Sowinski, Bernhard (1998): Werbung Berlin

Weiler, Gabriele (2019): Das Medium Sprache in der Werbung, tradition

Maresch, Ricarda, (1996): Humor in der Werbung , Diplomarbeit Bamberg

Bralczyk, Jerzy /2004) Język na sprzedaż, Gdańsk

Zakres tematów:

Ćwiczenie (2x2h tygodniowo) podzielone jest organizacyjnie na 2 duże bloki.

Pierwsza część (seminarium) zajmuje się głównie teoretycznymi aspektami głównych tematów wymienionych szczegółowo

na planie pierwszego spotkania, drugi blok (ćwiczenia teoretyczne i praktyczne) koncentruje się na poznaniu praktycznych wymagań i realizacji konkretnych projektów w Warszawie (polsko-niemieckie firmy i instytucje, zrealizowane i planowane działania reklamowe).

Metody dydaktyczne:

Wybrane zagadnienia z zakresu szeroko pojętej języki reklamy będą omawiane w pierwszym bloku zajęć na podstawie polecanej literatury i prezentacji na lekcji. Szczególny nacisk kładziony jest na podnoszenie świadomości i klasyfikację aktualnych przykładów i trendów z języka reklamy obu krajów

Praktyczny blok wydarzenia koncentruje się na wymianie doświadczeń i klasyfikacji różnych praktycznych doświadczeń.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze),

- aktywny udział w zajęciach

- krótki test w połowy semestru

-- pisemny lub ustny (do uzgodnienia) sprawdzian na zakończenie semestru.

- Prezentacja (indywidualna lub w 2-/3-osobowej grupie konkretnego projektu

praktycznego (szkic)

Uwagi:

Nieobecność z powodu choroby powinna być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach po powrocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)