Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka I [3302-GOM1-Z] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologiczna analiza języka I [3302-GOM1-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 3.212
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Zimmer
Literatura:

Czochralski Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków. Warszawa 1990. DUDEN: Die Grammatik. Mannheim 1995. Helbig Gerhard, Buscha Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin 2000. Helbig Gerhard, Buscha Joachim: Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin 2000. Kątny Andrzej: Das Polnische im Spiegel des Deutschen. Studien zur kontrastiven Linguistik. Gdańsk 2021. Morciniec Norbert: Gramatyka niemiecka w pytaniach i odpowiedziach. Wrocław 2020. Morciniec, Norbert: Wprowadzenie do językoznawstwa niemieckiego. Wrocław 2020.

Zakres tematów:

W trakcie semestru zimowego omawiane są zagadnienia z zakresu morfologii oraz cech morfologicznych, semantycznych i składniowych czasownika. Ponadto wprowadzona jest ogólna terminologia gramatyczna. Podczas zajęć omawiane są następujące tematy szczegółowe: - Grammatik: Definition, Typen, Bereiche, Grammatik und Sprachwissenschaft - Morphologie: Definition(en), Morphemtypen

- Wortarten, grammatische Kategorien einzelner Wortarten, - Relationen zwischen den Wörtern: Rektion, Kongruenz, Valenz - das Verb: Einführung, grammatische Kategorien des Verbs - finite und infinite Verbformen - Konjugation des Verbs: regelmäßige und unregelmäßige Verben, Mischtypen - Kongruenz des Verbs, Rektion des Verbs: reiner Kasus und präpositionaler Kasus - Tempora: Bildung, absoluter und relativer Gebrauch; Perfektbildung mit haben und sein; Perfektbildung bei Modalverben und Verben lassen, sehen, hören - Genera verbi: Aktiv, Passiv (Vorgangspassiv, Zustandspassiv), Einschränkungen bei der Bildung der Passivformen; Vorgangspassiv vs. Futur I; Zustandspassiv vs. Perfekt mit sein; Konkurrenzformen zum Passiv - Einteilung der Verben nach semantischen Kriterien: Aktionsarten - Modi; Modalverben: Konjugation, subjektiver und objektiver Gebrauch; Verben mit modaler Bedeutung; Ausdruck der Modalität - Valenz des Verbs; reflexive und reziproke Verben - Einteilung der Verben nach syntaktischen Kriterien

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładu z elementami ćwiczeń (samodzielnych lub w grupach) oraz ogólnogrupowej dyskusji. Materiały dydaktyczne publikowane są na bieżąco na platformie Google Classroom. Zajećia z przedmiotu Gramatyka opisowa języka niemieckiego. Morfologia I stanowią pierwszy etap cyklu i są – wraz z realizowanym w semestrze letnim materiałe obejmującym pozostałe części mowy - elementem przygotowania do zajęć ze składni języka niemieckiego. Z tego względu studenci zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, student jest zobowiązany do: - aktywnego uczestnictwa w zajęciach - nieprzekroczenia 2 nieusprawiedliwionych nieobecności - złożenia pisemnego zaliczenia końcowego i uzyskania z niego oceny pozytywnej.

Uwagi:

Większa liczba nieobecności jest możliwa jedynie w przypadku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego usprawiedliwiającego nieobecność lub zaświadczenia z BON o dopuszczeniu możliwości zwiększenia liczby nieobecności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)