Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. początkująca [3006-PNJG1-P] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka greckiego - gr. początkująca [3006-PNJG1-P]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-04 11:30 : 13:00 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-05 13:15 : 14:45 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-07 13:15 : 14:45 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-11 11:30 : 13:00 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-12 13:15 : 14:45 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 72
Limit miejsc: 55
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Mikuła, Adam Włodarczyk
Literatura:

Obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

Uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2017

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Zakres tematów:

1. alfabet, akcent, wymowa

2. deklinacje rzeczowników i przymiotników I-III

3. zaimki osobowe, dzierżawcze, względne, pytajne, nieokreślone

4. praesens – ind., inf., imperat., part. act., med.-pass.koniugacji I

5. praesens – ind., inf., imperat., part. act., med.-pass. koniugacji II

6. imperfectum act., med.-pass. koniugacji I i II

7. aoryst I i II – ind., inf., part. act., med., pass. (bez aor. II pass.)

8. futurum – ind., inf., part. act., med., pass.

9. czasowniki kontrahowane – praesens, impf. act., med.-pass.

10. formy podstawowe

11. participia – funkcje, w tym gen. abs.

12. infinitivus – użycie, w tym ACI, NCI

13. wybrane funkcje przypadków, w tym gen. partitivus, dat. possessivus, acc. duplex, gen. comparativus

14. przymiotniki – stopniowanie

15. przysłówki – tworzenie, stopniowanie

16. elementy metryki: trymetr jambiczny, heksametr daktyliczny, dystych elegijny

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Przekroczenie o 100% dozwolonej liczby 3 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze, a 6. w roku, skutkuje oceną niedostateczną za frekwencję, która stanowi 1/2 oceny za pracę bieżącą na zajęciach. Nieprzygotowanie do zajęć traktowane jest jako nieobecność na zajęciach.

Na OB składa się ocena aktywności na zajęciach (1/2 oceny ), frekwencja (1/2 oceny).

Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności o więcej niż 100% może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)