Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana [3006-PNJŁ1-Z] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana [3006-PNJŁ1-Z]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-02-26 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-02-29 09:45 : 11:15 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-01 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-04 11:30 : 13:00 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-03-07 09:45 : 11:15 sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Kokoszkiewicz, Magdalena Zawadzka
Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty lub Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne).

3. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne).

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT).

Uzupełniająca:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

Słowniki:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare.

Mały słownik polsko-łaciński, pod red. nauk. L. Winniczuk.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu fleksji (rozszerzenie o wyjątki i formy oboczne)

2. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu składni zdania prostego (konstrukcje A.C.I., acc. duplex, N.C.I., nom. duplex, C.P.P., C.P.A., ablativus absolutus)

3. Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie najważniejszych funkcji przypadków.

4. Składnia zdań podrzędnych

- consecutio temporum

- zdania pytajne zawisłe

- zdania dopełnieniowe

- zdania skutkowe

- zdania podmiotowe

- zdania podrzędne okolicznikowe celu, czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia

- zdania względne

5. Podstawy metryki łacińskiej

- iloczas

- heksametr i dystych elegijny

6. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o środkach stylistycznych

- organizacja brzmieniowa (onomatopeja, aliteracja itp.)

- środki słowotwórczo-leksykalne (neologizm, makaronizm itp.)

- środki składniowe (apostrofa, elipsa, anakolut itp.)

- tropy (epitet, metafora, peryfraza itp.)

Omawianiu poszczególnych zagadnień towarzyszą ilustrujące je fragmenty tekstów oryginalnych (Cezar, Nepos, Cyceron etc.).

W drugim semestrze przewidziana jest lektura dłuższych partii tekstu wraz z analizą leksykalną, gramatyczną i stylistyczną.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)