Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kultury Renesansu i Baroku [3006-EKRB-SR] Rok akademicki 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Elementy kultury Renesansu i Baroku [3006-EKRB-SR]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 09:45 : 11:15 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-05-09 09:45 : 11:15 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-05-16 09:45 : 11:15 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Bartłomiej Czarski, Włodzimierz Olszaniec
Literatura:

renesans

Andrzej Borowski, Renesans, Kraków 2002, s. 5–152.

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

Jerzy Axer, "Latinitas" jako składnik polskiej tożsamości kulturowej, w: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska, Warszawa 1995. "Eseje i studia", t. 1.

Jerzy Axer, "Latinitas" w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości, w: Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1996.

Jan Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, Wrocław 1985.

Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy, pod red. J. Z. Lichańskiego, Pułtusk 2006.

Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epitaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006.

Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009.

Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. Mieczysław Mejor, Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2003.

Piotr Wilczek, „Polonice et latine: studia o literaturze staropolskiej", Katowice 2007.

Stefan Zabłocki, „Literatura nowołacińska: Średniowiecze-Renesans-Barok", red. nauk. Piotr Urbański, Warszawa 2010

Zakres tematów:

1. Geneza wielkiego renesansu europejskiego

2. Kultura renesansu a kultura średniowiecza

3. Narodziny i rozwój ruchu humanistycznego

4. Humanizm w kulturze włoskiej i europejskiej

5. „Humanizm obywatelski”

6. Renesans a świat starożytny – drogi i sposoby recepcji

7. Wynalazek druku i jego znaczenie dla kultury renesansu

8. Dyskusje nad językiem i łacina humanistyczna

9. Współczesne interpretacje renesansu

1. Literatura drugiej połowy XVI wieku w perspektywie genologicznej – formy prozatorskie i poetyckie.

2. Kryzys formacji renesansowej. Manieryzm, barok, kontrreformacja.

3. Justus Lipsius i neostoicyzm.

4. Jezuici w Europie i Rzeczypospolitej. Łacińska twórczość szkolna w wieku XVII.

5. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Horatius Christianus.

6. Epigramat łaciński w XVII wieku.

7. Stemmaty w późnym średniowieczu, renesansie i baroku.

8. Signum temporis – literatura okolicznościowa.

9. Poezja kunsztowna (poesis artificiosa).

10. Łaciński epos w Polsce – teoria i praktyka. Przegląd dzieł i autorów od wieku XVI do XVIII.

11. Nowożytne przekłady z języków narodowych na łacinę.

12. Łacina i twórczość nowołacińska w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Na końcową ocenę będzie się składać:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30%,

egzamin 70%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)