Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny: Rozwój terminologii medycznej w języku angielskim (od golibrody do chirurga) [3200-M2-2PFA3] Semestr letni 2024/25
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przedmiot fakultatywny: Rozwój terminologii medycznej w języku angielskim (od golibrody do chirurga) [3200-M2-2PFA3]
Zajęcia: Semestr letni 2024/25 [2024L] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Sylwanowicz
Literatura:

Materiały własne prowadzącego zajęcia oraz literatura pomocnicza:

Goldman, Brian. 2014. The Secret Language of Doctors. Cracking the Code of Hospital Culture. Chicago: Triumph Books.

Porter, Roy. 2001. The Cambridge Illustrated History of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, Roy. 2004. Madmen. A Social History of Madhouses, Mad Doctors and Lunatics. Stroud: Tempus.

Pouchelle, Marię-Christine. 1990. The Body and Surgery in Middle Ages. Cambridge: Rutgers University Press.

Sylwanowicz, Marta. 2014. Old and Middle English Sickness-nouns in Historical Perspective. A Lexico-Semantic Analysis. San Diego: AE Academic Publishing.

Sylwanowicz, Marta. 2018. Middle English Names of Medical Preparations. Towards a Standard Medical Terminology. Berlin: Peter Lang.

Taylor, Robert B. 2008. White Coat Tales: Medicine's Heroes, Heritage, and Misadventures. New York: Springer.

Thopson, C.J.S. 1929. The Mystery and Art of the Apothecary. Philadelphia: J.B. Lippincot Company.

Zakres tematów:

Materiał obejmuje następujące zagadnienia:

- początki medycyny angielskiej;

- typy tekstów medycznych i ich rozwój;

- wielojęzyczność we wczesnych tekstach medycznych;

- rozwój słownictwa medycznego (m.in. procesy słowotwórcze; wybrane pola leksykalno-semantyczne (nazwy lekarzy, leków, chorób, instrumentów medycznych)

- rywalizacja między słownictwem rodzimym i zapożyczeniami;

- tłumaczenia wczesnych tekstów medycznych;

- pierwsze słowniki medyczne;

- język angielski we współczesnej medycynie (słownictwo specjalistyczne oraz nieformalne, np. slang medyczny)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, zadania, pytania i odpowiedzi, przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie/praca indywidualna, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularna obecność (20% oceny), uczestnictwo w dyskusji (30%) oraz przygotowanie krótkich prezentacji (50%). Kryteria oceniania:

60%-70% = 3

71%-76% = 3+

77%-83% = 4

84%-89% = 4+

90%-100% = 5

Uwagi:

TTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)