Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego [3006-GOJŁ2] Rok akademicki 2024/25
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka łacińskiego [3006-GOJŁ2]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-03 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-09 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-10 11:30 : 13:00 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
2024-10-16 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Jarosław Jakielaszek
Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie)

A. Ernout, F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 1953

H. Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Völlig neu bearb. von Th. Burkard und M. Schauer, Darmstadt 2005

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000

Traina A., Bertotti T., Sintassi normativa della lingua latina I-III, Bologna1965-1969

Zakres tematów:

Związki składniowe w zdaniu prostym i w zdaniu złożonym.

1. Zależności składniowe w zdaniu prostym:

a. struktura predykatowo-argumentowa;

b. relacje zgody i rządu;

c. funkcje przypadka;

d. czas, diateza i modalność form werbalnych.

2. Zależności składniowe w zdaniu złożonym:

a. wykładniki podrzędności;

b. typologia zdań podrzędnych i współrzędnych;

c. oratio obliqua.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca (wykład opisowy)

metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe)

Metody i kryteria oceniania:

Szacunkowy nakład pracy studenta – 6 ECTS (180 godz.):

udział w konwrersatorium: 120 godz. (4 ECTS)

przygotowanie do konwersatorium i egzaminu: 60 godz. (2 ECTS)

Ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność są warunkiem dopuszczenie do egzaminu.

Kontrola obecności: Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności może skutkować niezaliczeniem zajęć.

Egzamin pisemny.

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość systemu morfologicznego łaciny okresu klasycznego.

2. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość składni zdania prostego w łacinie okresu klasycznego.

3. Teoretyczna (analiza i opis) oraz praktyczna znajomość składni zdania złożonego w łacinie okresu klasycznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)