Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Głębokie sieci neuronowe (wspólne z 1000-317bDNN) 1000-2M16GSN
Reguły punktacji przedmiotu

DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF - Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-INF
Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2013 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne informatyczne
1000-FAK-I
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW monograficzne matematyczne
1000-MON-M
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW obieralne informatyczne
1000-OBIER
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2013 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2013 - ...)
MIMUW wybieralne matematyczne
1000-FMON-M
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano
Przedmioty obieralne dla informatyki
1000-INF-OBIER
6
(2021 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
UW język obcy na poziomie A2
0000-JEZYK-A2
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2013 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)