Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje WWW 1000-716WWW
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5.5
(2008 - 2016)
5
(2017 - 2017)
5.5
(2018 - 2018)
6
(2019 - ...)
MIMUW przedmioty obieralne dla III roku bioinformatyki
1000-BINF3-OBIER
1
(2016 - ...)
przedmioty obieralne dla bioinformatyki
1000-BINF-OBIER
1
(2017 - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)