Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika prawa 2200-1CV20
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PR - Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR - Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PR
Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR
Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(1976 - 2010L)
6
(2011Z - 2011)
8
(2012 - 2020)
12
(2021 - ...)
5
(1976 - 2010L)
5
(1976 - 2010L)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)