Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 2200-KINT-1
Reguły punktacji przedmiotu

NZ1-AD - Administracja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
S1-PRK-AD - Administracja, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NZ1-AD
Administracja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
S1-PRK-AD
Administracja, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2008 - ...)
0.5
(2014Z - ...)
0.5
(2014Z - ...)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)