Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o literaturze 3005-KL2WOLL
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-KU-SL - Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-KU-SL - Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego st.

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-KU-SL
Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-KU-SL
Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego st.
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2007 - 2011)
4
(2012 - ...)
5
(1976 - 2007)
5
(1976 - 2007)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)