Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo 3006-JZZN-4
Reguły punktacji przedmiotu

DU-FL-KL - Filologia, filologia klasyczna, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-FL-KL
Filologia, filologia klasyczna, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2012 - ...)
3
(2007 - 2012)
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)